• Waterschap

Verkiezingen: Bunnik aan zee?

BUNNIK Op 20 maart zijn er weer verkiezingen. Die dag stemmen we voor de Provinciale Staten en voor het waterschap. Dat laatste roept veel vragen op. Wat doen die waterschappen eigenlijk? Een gesprek met de verantwoordelijk bestuurders: wethouder Erika Spil van de gemeente Bunnik en Hoogheemraad Els Otterman van De Stichtse Rijnlanden.

door Maarten Verkerk

„Nederland is een waterland" vertelt Els Otterman, die zelf in Bunnik woont. „Meer dan de helft van ons land ligt onder zeeniveau. Als we geen maatregelen nemen, kunnen we daar niet wonen en werken." Erika vult aan: „Als de Lekdijk doorbreekt, stroomt ook Bunnik onder water. Het is belangrijk dat we ons daartegen beschermen." Dat doet het waterschap door de dijken te onderhouden en, indien nodig, te versterken.

Tegelijkertijd is schoon water hard nodig. Voor de natuur, als bron voor drinkwater, om in te zwemmen, maar ook voor de landbouw en als water voor industrie. Ook voor scheepvaart is voldoende water in rivieren en kanalen nodig.

WATERTEKORT In Nederland valt ieder jaar meer regen dan dat er verdampt en gebruikt wordt. Om landbouw en wonen mogelijk te maken hebben de waterschappen zich altijd gericht op het afvoeren van water. Er werden sloten gegraven en gemalen neergezet om het water af te voeren zodat de bodem niet te nat was. Els: „Dat heeft ons veel goeds gebracht. Maar in een droge zomer als vorig jaar wordt ook de keerzijde daarvan zichtbaar. Als we al het water afvoeren, dan komen we water tekort als het een tijd lang niet regent."

Afgelopen zomer gebeurde dat. Els: „In onze regio konden we met veel kunst en vliegwerk water oppompen uit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek. Dat kost veel energie en in hoger gelegen delen kan dat niet. We moeten dus zorgen dat we in natte tijden het water beter vasthouden zodat we het in droge tijden alsnog kunnen gebruiken." Dit kan bijvoorbeeld in natte natuurgebieden of door water tijdelijk te bergen op de lager gelegen landbouwpercelen. De boeren krijgen daar dan een vergoeding voor. Els vindt het heel belangrijk om hier de aandacht op te vestigen. „Want het weer zal extremer worden: drogere zomers, nattere winters, vaker en heftigere hoosbuien."

WATER IN DE GEMEENTE Wethouder Erika Spil: „De gemeente gaat over de ruimtelijke ordening. Wij beslissen bijvoorbeeld waar nieuwe woningen gebouwd mogen worden. Met het waterschap overleggen we of dat een slimme plek is. Want zij hebben verstand van waterbeheer. Hoe zorgen we ervoor dat zo'n nieuwe wijk bij een hoosbui het water goed kwijt kan? Dat kan bijvoorbeeld door de aanleg van wadi's. Dat zijn laagtes waar water in de grond zakken en zo komt schoon water niet in het riool."

Je zou denken dat het goed is dat water in het riool terecht komt. Maar soms valt er zo veel regen in korte tijd dat het riool het niet aankan. Dan blijft het water op straat staan of wordt het ongezuiverd geloosd, bijvoorbeeld in de Kromme Rijn, omdat de rioolwaterzuivering overbelast raakt. Erika: „Rioolwater in de Kromme Rijn is heftig. We moeten er daarom voor zorgen dat schoon water niet in het riool terecht komt maar de grond intrekt.