• Joke Davio, Jorrit Eijbersen, Esther Klarenbeek, Ad Boing, Jesper Oele en Denise Janmaat zijn trots dat het Sporthuis zilver heeft behaald.

    Richard Thoolen

Sporthuis behaalt zilver!

ODIJK Sporthuis Bunnik heeft haar kantine op een wijze ingericht die een gezonde keuze stimuleert. Hiervoor heeft het Sporthuis van Team:Fit de zilveren status gekregen.

RICHTLIJNEN Team:Fit is een landelijk initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) dat zich richt op een gezonder aanbod in kantines. Joke Davio is coach van Team:Fit en kwam de zilveren status officieel bevestigen met de overhandiging van een vignette en button. Davio: ,, Het Voedingscentrum heeft  een aantal richtlijnen opgesteld waaraan men in meer of mindere mate kan voldoen. In het kort kijken we of er gezondere keuzes worden aangeboden en hoe deze worden geëtaleerd. Verder in welke mate men het drinken van water stimuleert en ten slotte of men de gezondere keuze ook verankert heeft in beleid en media-uitingen."

MEEDENKEN Op het ogenblik zijn er in Nederland ongeveer 60 verenigingen die goud, zilver of brons hebben behaald. Davio: ,,Voor het verkrijgen van de bronzen status is in feite niet meer nodig dan gezonde alternatieven bieden, en dat wordt vaak wel bereikt. Voor zilver is echt wel meer nodig en vraagt de medewerking van alle betrokkenen." Namens het Sporthuis heeft bedrijfsleidster Esther Klarenbeek  zich ingezet voor de gezondere kantine. Klarenbeek: ,,Ik ben bijzonder trots dat onze medewerkers achter dit initiatief zijn gaan staan waardoor we gelijk voor zilver konden gaan. Zij dachten actief mee en kwamen bijvoorbeeld met het idee om bezoekers te informeren over het suikergehalte van hun consumptie door dat op het bord achter de producten op te nemen. Een ander idee was om gezondere keuzes aantrekkelijker te maken door ze gratis te maken, zoals ongezouten pinda's. "

BEWUSTWORDING Ook wethouder Jorrit Eijbersen is trots op het Sporthuis. ,,Ik feliciteer Sporthuis met de prestatie. Het is mooi dat iedereen zijn steentje wil bijdragen aan een gezondere omgeving. Ik hoop dat dit een voorbeeldfunctie zal hebben en dat dit ook door andere verenigingen wordt opgepakt." Eijbersen is van mening dat de gewenste veranderingen niet opgelegd kunnen worden, maar alleen behaald kunnen worden door bewustzijnsverandering. Dat herkent hij als geen ander, want zelf bevindt hij zich ook in een proces naar een gezondere leefstijl. Eijbersen: ,,Ik heb voor mezelf een 'Dry januar' ingesteld. Deze maand drink ik helemaal geen alcohol, eet minder vlees en zie helemaal af van rood vlees."  Eijbersen staat achter de aanpak die buurtsportcoach Jesper Oele volgt. Eijbersen: ,,Jesper komt met een lijst met mogelijkheden en laat aan jou de keuze in hoeverre je daar in mee wilt gaan. Deze 'methode Oele' werkt erg goed en zorgt er voor dat je als vereniging een maatwerkplan krijgt dat past bij de eigen cultuur en mogelijkheden."

VISIE Jesper Oele is blij met de zilveren status, maar ziet dat niet als een eindresultaat. Oele: ,,Het is een stap in een proces naar een algeheel gezondere leefstijl waar ik me continu voor inzet. Hierbij richten we ons in het bijzonder tot de jeugd, voor wie een gezondere leefstijl later vanzelfsprekend zal zijn."