• De spanning is te snijden bij de laatste vraag over het scheerpatroon van een poedel.

    Talpa
  • De blijdschap is groot wanneer blijkt dat Yvonne Horst de laatste vraag goed beantwoord heeft.

    Talpa
  • Het gelegenheidsteam van SV Odijk dat mee heeft gedaan aan de spelshow - Echt Waar - .

    Talpa

SV Odijk wint groot geldbedrag

SV Odijk wist bij de spannende spelshow "Echt Waar" maar liefst €25.000,- te winnen. De vereniging is bijzonder blij met deze onverwachte meevaller, en wil het bedrag besteden om de vereniging verder te verduurzamen. Op de planning staan zonnepanelen om in de eigen energiebehoefte te kunnen voorzien en LED-verlichting om verder te besparen op elektriciteitskosten.

SV Odijk was met een gelegenheidsteam bestaande uit 5 mannen en 5 vrouwen naar Baarn afgereisd om daar in de studio van Talpa mee te doen aan de spelshow "Echt Waar". Hierin strijden 100 mensen verdeeld over 10 teams om een prijzenpot van €50.000,-. Het enige dat de deelnemers hoeven te doen is aan te geven wie van twee vertellers het juiste verhaal vertelt bij een 10-tal onderwerpen. Bij een foute keuze valt een kandidaat af, en de kunst is dus om 10 keer te kiezen voor de waarheidsspreker. De vertellers waren acteur Leo Alkemade en comédienne Soundos el Ahmadi.

Het team van SV Odijk begon vol goede moed aan de eerste vraag. Een ogenschijnlijk eenvoudige vraag over het ontstaan van het woordje "dissen". Zowel Leo als Soundos hielden een geloofwaardig verhaal over de ontstaansgeschiedenis van dit woord. Het bleek zo moeilijk in te schatten dat de helft van de zaal zich achter Leo schaarde en de andere helft achter Soundos. De mensen die voor het verhaal van Soundos gekozen hadden kregen daar spijt van en vielen al na vraag 1 af. Zo ook het halve team van SV Odijk. Met nog 5 mensen in de race moesten nog 9 vragen overleeft zien te worden.

Na nog een aantal vragen dunde het deelnemersveld verder en verder uit, totdat er slechts drie kandidaten over bleven: Yvonne Horst namens SV Odijk en 2 spelers van een concurrerend team uit Noord Brabant: Hapse Boys. Bij het aanbreken van de laatste vraag werd het bijzonder spannend. Getoond werd een poedel met een karakteristiek scheerpatroon met de vraag wanneer en hoe dat ontstaan was. Wederom hadden zowel Leo als Soundos een geloofwaardig verhaal. De spelers van Hapse Boys besloten daarop om het tactisch te spelen: de een koos voor het verhaal van Leo en de ander voor het verhaal van Soundos. Zo zorgden ze er voor dat ze zeker tot de prijswinnaars zouden behoren. Die luxe had Yvonne niet. Met een verhit gezicht waar de spanning van af te lezen viel drukte zij een knop op haar stemkastje in. Presentator Jan Versteegh voerde de spanning nog verder op door het juiste antwoord zolang mogelijk uit te stellen. Natuurlijk zat niet alleen Yvonne in spanning, maar het gehele team van SV Odijk. Bijzonder was om te zien hoe een ieder met zijn/haar spanning omgaat. Sommige deden hun ogen dicht en wachten met gebogen hoofd de uitslag af. Anderen vouwden hun handen samen om een hogere macht om steun  te vragen. Weer anderen hielden hun adem in en liepen rood aan. Toen Jan Versteegh het verlossende woord sprak dat Leo de waarheid had vertelt leidde dit tot een grote ontlading bij het team van SV Odijk. Uitzinnig werd er gejuicht, gezoend en geklapt. 

Met deze overwinning werd SV Odijk een bedrag van €25.000, in het vooruitzicht gesteld. Maar aan de daadwerkelijk uitkering werden nog wel voorwaarden gesteld. Zo mocht de uitslag niet voor de datum van uitzending gecommuniceerd worden. Dit bleek ook een bijzonder lastige opgave. Kees Vermeulen is penningmeester van SV Odijk en maakte deel uit van het gelegenheidsteam. Kees:,,Win je €25.000,- , wil je dat wel van de daken schreeuwen, en dan moet je je mond houden. Iedereen in onze omgeving, spelers, familie en vrienden weet dat je hebt meegedaan en wil weten hoe het gegaan is. En dan stellen ze de relatie op de proef door zachtjes te fluisteren: 'tegen mij kan je het toch wel zeggen, ik zal het niet verder door vertellen'. Wat was dat moeilijk!"

Toch bestond er wel een vermoeden dat het team van SV Odijk niet met lege handen terug gekeerd was uit Baarn. Afgelopen zaterdag werd daarom een feestavond georganiseerd met een buffet. Na het gezamenlijk bekijken van de uitzending mocht een ieder delen in de feestvreugde en mocht voorzitter Vincent de Wit uit handen van Yvonne de cheque in ontvangst nemen.