• Buurtsportcoaches Jesper, Mieke en Robin verbinden zich met Anette Binneveld van ROC Midden Nederland.

    Marcella Hardeman

Samenwerking Bunnik Beweegt en ROC

BUNNIK Bunnik beweegt en het sportcollege van ROC Midden Nederland hebben geconstateerd dat zij voor een deel opereren in hetzelfde werkveld. Binnen dit werkveld hebben zij nu de samenwerking gezocht om de kwaliteit van hun dienstverlening te optimaliseren.

Richard Thoolen

Namens Bunnik Beweegt geeft buurtsportcoach Jesper Oele nadere toelichting en voor het Sportcollege wordt dat gedaan door coördinerend docent sportcollege Anette Binneveld. Oele: "Als buurtsportcoach hebben wij ons ten doel gesteld om inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven op een leuke manier in beweging te krijgen of te houden. Daarbij verlenen we ook ondersteuning aan sportverenigingen en scholen. Wij hebben gemerkt dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden om begeleiding te geven of evenementen te organiseren. Op scholen moeten docenten ook lichamelijke opvoeding verzorgen wat niet iedereen even gemakkelijk afgaat. Wij denken dat het inzetten van leerlingen van het Sportcollege op deze gebieden een grote toegevoegde waarde kan hebben."

SPORTCOLLEGE Binneveld: "Ieder jaar leiden we binnen het Sportcollege ruim 600 studenten op voor diverse rollen binnen het werkveld van sport en bewegen. Dit zijn enthousiaste en gemotiveerde jongeren die plezier hebben in bewegen en dat ook goed over kunnen dragen. Zij kiezen binnen de opleiding voor welk niveau zij opgeleid willen worden en middels praktijkgerichte keuzedelen kunnen zij hun opleiding verder zelf vormgeven. Voor een aantal studenten zijn sportverenigingen en scholen prima plaatsen waar zij met hun talenten een bijdrage kunnen leveren en tegelijk ervaring opdoen. Maar ook bij grootschalige evenementen als bijvoorbeeld de Utrecht Marathon en het Beachvolleybaltoernooi zijn zij van grote toegevoegde waarde."

STAGEPLAATSEN Oele: "In andere gemeentes worden studenten van het Sportcollege al ingezet voor het (helpen) organiseren van bijvoorbeeld loopevenementen, Koningsdagspelen, sporttoernooien of het geven van weerbaarheidstraining. Zij bieden extra kennis en kunde, wat de organisatie en kwaliteit ten goede komt. Wij gaan inventariseren waar er binnen de gemeente Bunnik plekken zijn waar stagiaires eventueel geplaatst kunnen worden en vervullen een bemiddelende rol."

VARIATIE Binneveld: "Onze studenten worden heel breed opgeleid en kunnen ook activiteiten als bijvoorbeeld boogschieten, klimmen, scouting en zelfs skiën opzetten en begeleiden. Hierdoor kunnen zij voor variatie zorgen en mensen op andere manieren dan gewoonlijk in beweging krijgen. Inzet van onze studenten wordt als een stage vormgegeven met een nader af te spreken aantal uren. Voor de pilot streven we naar plaatsing van 10 à 15 studenten in deze regio, en als dat goed bevalt kunnen we dat verder uitbouwen."

Oele: "Vanuit Bunnik Beweegt zullen wij mensen en organisaties gaan benaderen voor wie wij denken dat inzet van studenten van het Sportcollege een meerwaarde zal geven. Maar wie geïnteresseerd is of er meer over wil weten kan vrijblijvend contact met me opnemen via j.oele@bunnikbeweegt.nl.