• Wethouder Jorrit Eijbersen en Richard Geurtsen, penningmeester van BLTC de Niënhof, schudden elkaar deze zomer de hand bij de in gebruikname van de ledverlichting op het tennispark.

    Agnes Corbeij

Inesteren in ledverlichting

BUNNIK/ODIJK/WERKHOVEN Sportverenigingen in de gemeente Bunnik kiezen voor ledverlichting. Afgelopen zondag werd deze duurzame verlichting officieel in gebruik genomen bij BLTC de Niënhof in Bunnik. Het college vraagt de raad om 50.000 euro, om ledverlichting aan te kunnen schaffen voor drie andere clubs.

Agnes Corbeij

Gemeente en verenigingen hebben op verschillende vlakken gekeken naar verduurzaming van de sportparken. Daarvoor werd ook subsidie verstrekt door de gemeente, een ton in totaal. BLTC de Niënhof is deels geprivatiseerd, wat betekent dat de investering door de club zelf gedaan wordt. Richard Geurtsen, penningmeester van de club: "Als club hebben we 40.000 euro betaald. Het Rijk gaf 20.000 euro subsidie, de gemeente 10.000."

ZUINIGER Ledverlichting is veel zuiniger in gebruik en onderhoud. Ook kan de verlichting nu per twee banen aan- en uitgeschakeld worden. Ook dat scheelt energie. Doordat de energierekening fors lager uit zal vallen, verwacht de club de investering in zes tot zeven jaar terugverdiend te hebben.

Dezelfde gedachtegang speelt bij de gemeente, voor de parken die in eigendom en beheer van de gemeente zijn. Daarom stelt het college nu voor om bij drie verenigingen ledverlichting te plaatsen. SV Odijk Tennis, Bunnik '73 en SV Aurora. Door de drie verenigingen tegelijk van led verlichting te voorzien en het Sporthuis hier een coördinerende rol in te geven, wordt bespaard op kosten van aanschaf en aanleg.

De investering van 50.000 euro wordt uit de algemene reserve gehaald. Het is een aanvulling op investeringen die al waren begroot voor traditionele verlichting. Donderdag wordt het voorstel in het Open Huis besproken. Begin september neemt de raad een beslissing.

INVESTERING De huidige verlichting van SV Odijk Tennis voldoet niet meer aan de eisen van de KNLTB. Vanuit de club bestaat de wens om per twee banen te kunnen aan- en uitschakelen. Daarvoor moeten er twee masten bij komen. De investering bedraagt 42.500 euro, waarvan de vereniging zelf 6.250 betaalt en de gemeente 36.750 euro.

De tweede vereniging is Bunnik '73. Door de komst van het tweede hockeyveld, leverde Bunnik '73 het veld vooraan de Tolhuislaan in. Een ander veld, verder van de weg, is geschikt gemaakt om op te spelen. Eerder werd door de raad al 33.000 euro vrijgemaakt om traditionele verlichting aan te schaffen. Nu blijkt dat voor ledverlichting 6.500 euro meer nodig is. De gemeente wil die kosten dragen.

Het tweede veld van SV Aurora wordt gerenoveerd. Voor de vervanging van de oude verlichting was al 33.000 euro gereserveerd. In plaats daarvan, komt er nu led verlichting. De investering wordt daardoor in totaal 40.000 euro.