• Mieke Hilhorst, Robin Eerkens en Jesper Oele gaan een serie schrijven in deze krant.

    Agnes Corbeij

Buurtsportcoaches gaan door

ODIJK Robin Eerkens, Mieke Hilhorst en Jesper Oele zijn ruim een jaar de buurtsportcoaches van de gemeente Bunnik. Hun doel: een vitaal Bunnik. Om hun activiteiten nog meer bekendheid te geven, schrijven Robin, Mieke en Jesper vanaf nu elke veertien dagen een artikel voor deze krant. Als inleiding van deze serie, stellen zij zichzelf en hun werkzaamheden voor.

Agnes Corbeij

Bunnik Beweegt3 is een initiatief van inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven om de inwoners van de gemeente meer aan het sporten en bewegen te krijgen. Om dat voor elkaar te krijgen, namen zij buurtsportcoaches in dienst. De financiën komen van de gemeente en een aantal deelnemende sportverenigingen.

COACHES In januari 2015 werd de eerste buurtsportcoach gepresenteerd, Mieke Hilhorst. Zij richt zich vooral op de senioren en de wijken. Twee maanden later kwam daar Robin Eerkens bij voor de jeugd en jongeren. Jesper Oele kwam als laatst, een jaar geleden. Hij zet zich in om de sportverenigingen vitaal te houden.

Voor de ouderen werd onder meer de valtraining van Mieke populair en het walking hockey en walking voetbal van Jesper. Ook is er goede samenwerking met de gezondheidscentra. Mieke: "Uit onderzoek blijkt dat de grootste motivatie voor ouderen om te gaan bewegen is als de huisarts dat adviseert. Ik heb met de huisartsen contacten, dat als iemand moet gaan sporten, ik ze kan vertellen wat er allemaal mogelijk is."

PERSOONLIJK Er wordt al heel veel georganiseerd door de buurtsportcoaches. Van valtraining tot Pokémon Go, van straatvoetbal tot ontmoeting met FC Utrecht. Ook werd 'Vereniging voor de Vereniging' opgepakt, waarbij een persoonlijke benadering van de leden voor een aantal clubs meer vrijwilligers opgeleverd heeft. Jesper: "We leren de verenigingen dat je vanuit de kern moet kijken. Het moet niet zo zijn dat steeds dezelfde mensen alle taken oppakken.

Door de taken klein te houden en mensen persoonlijk aan te spreken, wordt een vereniging sterker. Van binnenuit."  Zo werkt het ook bij de jongeren. Robin: "Jongeren komen zelf geregeld met initiatieven. Ze wilden bijvoorbeeld een game-avond bij de Schoudermantel. Ik ondersteun ze daarbij, maar ze regelen het zelf. Een folder maken, andere jongeren optrommelen, dat kunnen ze zelf."

MEER DOEN Ze doen al veel maar zouden nog veel meer willen doen. Jesper: "We zouden bijvoorbeeld graag een rol spelen bij de gymlessen van de scholen. Daar ontbreekt vaak een echte gymdocent. Ook willen we nog meer verenigingen en sportactiviteiten ondersteunen, daar is nu niet genoeg tijd en geld voor."

Ook willen ze graag nog meer bekendheid genereren. Jesper: "We zijn al aardig bekend, omdat onze activiteiten vaak in de krant staan en we bij veel sport- en dorpse evenementen aanwezig zijn. Maar ik wil er zelfs naartoe dat mensen mij aan kunnen spreken als ze gewoon in het dorp lopen om hun boodschappen te doen. Zodat de drempel nog lager wordt."