• Ad Böing is voorzitter van de stuurgroep Bunnik Beweegt3.

    Agnes Corbeij

Bunnik Beweegt3 zoekt stuurgroepleden

 

Agnes Corbeij

 

Ad Böing is voorzitter van de stuurgroep Bunnik Beweegt3. "Vanuit het Rijk is er subsidie om inwoners aan het bewegen te krijgen. Deze kans wilden we niet verloren laten gaan, dus hebben we hier in 2014 de schouders onder gezet." Er werden drie buurtsportcoaches aangenomen, die met veel enthousiasme allerlei activiteiten opgezet hebben. Ad: "Mieke is er voor de ouderen en de wijken, Jesper voor de  verenigingen en Robin voor de jongeren en scholen."

De valtrainingen van Mieke zijn inmiddels alom bekend. Daarbij is ook weer de samenwerking gezocht met bijvoorbeeld woonzorgcentrum Bunninchem, waar de ouderen al in beweging kwamen samen met de veteranen van FC Utrecht. Er zijn verschillende scholentoernooien geweest, waar ook de verenigingen zich konden manifesteren.

Kort geleden pikte buurtsportcoach Robin de Pokémonrage op door met de jongeren door het dorp op zoek te gaan naar Pokémons. Er is ook een samenwerking met het jongerenwerk van de Schoudermantel. Jesper warmde al verschillende vereniging op om mee te doen aan een project waarbij verenigingen hun netwerk inzetten om jongeren aan werk te helpen. Ad: "Bovendien zijn er goede contacten met de huisartsen en fysiotherapeuten."

Naast Ad bestaat de stuurgroep nu uit Jan Elissen (vertegenwoordiger van ouderen in Odijk), Jeroen Straatman (vertegenwoordiger van het Sportplatform), Ad Boïng (ook algemeen lid van het Sporthuis Bunnik), Andreas Geurtsen (jongerenwerker bij Schoudermantel) en Arnold Wagemakers (directeur van het Sporthuis).

Opvallend is dat allen uit Odijk komen of daar werken. Ad: "Dat is jammer. We weten daardoor niet of er ook in Werkhoven en Bunnik behoefte is aan bewegen. In Bunnik hebben we goede contacten met verenigingen, in Werkhoven met de scholen, maar niet met de mensen in de wijk zelf. Daarom hopen we op stuurgroepleden uit Bunnik en Werkhoven."

Ad: "Vanuit de overheid wordt er steeds meer gehamerd op het belang van bewegen. Dan moeten mensen wel weten wat er is in de gemeente, zowel in verenigingsverband als individueel." Voor de individuele sporters is Bunnik Beweegt3 van plan een fitnesstuin aan te leggen met een hardloop- of wandelparcours door drie kernen met fitnessapparaten buiten, in de drie dorpen.

De stuurgroep zet de buurtsportcoaches aan het werk en toetst ideeën die vanuit de coaches zelf komen. Ook overlegt de stuurgroep met de gemeente. De buurtsportcoaches worden deels betaald door het Rijk, de gemeente en de deelnemende verenigingen. Ook het bedrijfsleven betaalt een deel. Ad: "Er ontbreekt nog een deel financiering. Ook daar houden wij ons als stuurgroep mee bezig."  Belangstellenden kunnen een mail sturen naar info@bunnikbeweegt.nl.