• Afbeelding van Michael Gaida via Pixabay

Aftrap voor innovatieve snelfietsroute Utrecht-Veenendaal komt langs Bunnik

REGIO De snelfietsroute Utrecht-Veenendaal is weer een stap dichter bij de uitvoering. In een fietscafé in Amerongen ondertekenden de bestuurders van de betrokken partijen op 15 juli een intentieverklaring om samen vaart te zetten achter de realisatie van deze route over de Utrechtse Heuvelrug. De route gaat tevens plaats bieden aan het Fietspad van de Toekomst.


De intentieverklaring gaat vooraf aan de uitvoeringsovereenkomst die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 gereed is. In de uitvoeringsovereenkomst wordt het exacte tracé en de vormgeving van de route vastgelegd. Een aannemer kan dan aan de slag om de diverse aanpassingen, omleggingen en uitbreidingen op de route uit te voeren.


Fietspad van de toekomst De provincie Utrecht biedt op een nader te bepalen gedeelte van de route Utrecht-Veenendaal ook plaats aan het 'Fietspad van de Toekomst'. Op dat gedeelte kunnen innovaties op fietsgebied worden ontwikkeld en toegepast. Op 15 juli werden ter inspiratie al wat ideeën gepresenteerd door diverse marktpartijen, zoals zonnepanelen, slimme verkeerslichten die fietsers sneller voorrang geven, een duurzaam wegdek dat overdag energie opslaat en 's avonds in het donker oplicht, een nieuw type fietswerkplaats en duurzame fietsen van bamboe. De ideeën zijn nog een aantal weken te zien in fietscafé De Proloog, Allemanswaard 27, Amerongen. Na de zomer wordt er een prijsvraag uitgeschreven om zoveel mogelijk goede ideeën te verzamelen. Het is de bedoeling om de drie beste ideeën in de vorm van pilots uit te voeren.


Onderzoek en inbreng Voor de route Utrecht-Veenendaal staan de komende maanden in het teken van onderzoeken die zich richten op ecologie, het exacte tracé, het ontwerp, grondeigendom, financiering, planologische eisen, realisatie en beheer. Daarbij worden ook belanghebbenden en aanwonenden uitgenodigd om hun inbreng te leveren tijdens een inloopavond of een ontwerpatelier. Zij worden daarvoor uitgenodigd door de betrokken gemeenten Utrecht, Bunnik, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Veenendaal. Als alles volgens planning loopt, kan in het tweede kwartaal van 2020 een uitvoeringsovereenkomst worden ondertekend door provincie en gemeenten en kan een start worden gemaakt met de realisatie.


Zeven snelfietsroutes De snelfietsroute Utrecht-Veenendaal maakt deel uit van zeven prioritaire snelfietsroutes in de provincie Utrecht waarmee de betrokken gemeenten en de provincie aan de slag gaan. De andere routes zijn Utrecht-Amersfoort, Utrecht-Woerden, Utrecht-IJsselstein, Amersfoort-Bunschoten/Spakenberg, Amersfoort-Hilversum en Amersfoort-Veenendaal.
De provincie draagt 65% bij in de kosten voor de zeven snelfietsroutes, de overige wegbeheerders (de gemeenten) 35%. In totaal investeert de provincie tot 2023 circa 40 miljoen.


Snel, comfortabel en veilig doortrappen Op de zeven prioritaire snelfietsroutes, die de provincie Utrecht wil realiseren, krijgen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en krijgen zij eerder groen bij verkeerslichten op de route. Paaltjes en andere obstakels worden verwijderd en fietspaden en fietsstroken worden verbreed en in asfalt of beton uitgevoerd. Zo kunnen fietsers snel, comfortabel en veilig doorfietsen en zijn scholen, woonwijken, werklocaties en knooppunten ook per fiets goed bereikbaar. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden en voor woon-werkverkeer de fiets te nemen. Dat draagt bij aan een bereikbare, gezonde en aantrekkelijke provincie.
De snelfietsroutes zijn bestemd voor álle fietsers, dus je hoeft er niet per se snel te fietsen.
Als de routes gerealiseerd zijn start Goedopweg een campagne om de routes onder de aandacht te brengen en fietsers te stimuleren er gebruik van te maken. Bekijk voor informatie: www.goedopweg.nl/portfolio/snelfietsroutes.