• Gert de Klein en Stephanie van Rooij na hun gesprek op het gemeentehuis.

    Richard Thoolen
  • Honden moeten kunnen spelen om gezond te blijven.

    Richard Thoolen

Uitstel voor hondenspeelparadijs

BUNNIK Nadat het hondenspeelparadijs te Bunnik een aankondiging tot dwangsom had ontvangen, zag het er naar uit dat zij haar activiteiten op zeer korte termijn zou moeten staken. Tijdens een gesprek met de gemeente afgelopen donderdag werd  medegedeeld dat de financiële sanctie wordt opgeschort en dat het hondenspeelparadijs in ieder geval tot en met september operationeel mag blijven. Het college zal in september een definitief besluit nemen.

GESPREK Bij het gesprek in het gemeentehuis te Odijk waren aanwezig: de heer Kroes, Hoofd Dienstverlening, Ruimtelijke Ontwikkeling, Openbare Orde / Veiligheid en Informatie; de heer Dijkstra, Jurist omgevingsrecht gemeente Bunnik en Omgevingsdienst regio Utrecht, Gert de Klein en Stephanie van Rooij, eigenaren hondenspeelparadijs en hun juridisch vertegenwoordiger de heer Helsloot. Het gesprek, dat bijna een uur duurde, vond plaats achter gesloten deuren. De Klein, van Rooij en Helsloot gaven commentaar bij het gebeuren.

Van Rooij: ,,Ten eerste zijn we blij dat we eindelijk in gesprek zijn met de gemeente. We hadden het gevoel gekregen dat wat wij te zeggen hebben er niet toe doet. Er is echter geen sprake van tevredenheid of opluchting. De onzekerheid zet zich onverminderd voort. Enigszins positief is dat de gemeente toegaf het te betreuren hoe de procedure tot nu toe gelopen is. Met name op het gebied van communicatie en informatie verdient het geen schoonheidsprijs en had het anders en beter gekund. De dreiging van te moeten sluiten hangt nog steeds boven ons hoofd en ook nu nog weten we niet welke klacht of klachten hier aan ten grondslag liggen."

De Klein: ,,En dat is heel onbevredigend. Wij hebben een goed contact met alle omwonenden van het  hondenspeelparadijs, en velen zijn bij ons langs gekomen om hun steun te betuigen en te zeggen dat de klacht niet van hen afkomstig is. Ze balen er ook van dat ze in de krant, en dan met name het AD, als klagers neer worden gezet. De pers maakt het zo veel te groot. Er is geen sprake van massaal protest van omwonenden, maar er is een individuele klacht ingediend. Ook hebben veel buren de petitie ondertekend voor het behoud van het hondenspeelparadijs. Ik begrijp best dat de gemeente de identiteit van de klager niet wil prijsgeven, maar graag hadden we meer vernomen over de precieze inhoud van de klacht. Met alleen geluids- en parkeeroverlast kunnen we niet zoveel."

Van Rooij: ,,Nee, we willen weten of het iets structureels is waar we dan wat aan kunnen doen of dat het incidenteel is geweest. Wij weten dat onze open dag erg goed bezocht is, maar niet of de klacht daar mee te maken heeft."

Helsloot: ,,Het is gebruikelijk dat wanneer men een klacht heeft, men eerst in gesprek gaat met de organisatie over die klacht. Dat is hier niet gebeurt. Men is niet in gesprek gegaan maar heeft de klacht direct ingediend bij de gemeente. Het is vervolgens aan de gemeente of zij de klacht serieus neemt en zo ja, welke actie zij daar op onderneemt. De gemeente neemt de klacht kennelijk heel serieus en vindt die dermate ernstig dat zij het hondenspeelparadijs per direct wil beëindigen. De gemeente stelt dat het hondenspeelparadijs niet past in het bestemmingsplan, en formeel hebben zij daar gelijk in. Ik ben al vanaf het allereerste begin betrokken bij het hondenspeelparadijs en heb ook alle gesprekken gevoerd met de gemeente bij de totstandkoming van het hondenspeelparadijs. Toentertijd in 2015 zei men dat ook al. Er is geen enkele grond dat als bestemmingsplan een hondenspeelparadijs heeft. Maar men adviseerde ons toen om bij een particulier grond te gaan zoeken waar een agrarische bestemming op zat, want dat kwam het dichtste in de buurt. En dat is precies wat we gedaan hebben. We hebben de gemeente laten weten dat we op de Achterdijk een geschikt perceel gevonden hadden bij boer van Rijn. De gemeente ging daarmee akkoord en maakte geen bezwaar tegen de locatie."  

Helsloot: ,,Er is een kort uitstel verleent tot september en dan gaat het college een besluit nemen. Daar zijn twee mogelijkheden: 1. De gemeente treedt handhavend op en beëindigt het hondenspeelparadijs of 2.Men gaat over tot legalisatie. Het is afwachten wat er gaat gebeuren."

Van Rooij: ,,Het is moeilijk om hier mee om te gaan. We hebben onze vakanties al opgegeven om te kunnen reageren op het voornemen tot dwangsom. En nu de uiteindelijke beslissing in september gaat vallen zouden we theoretisch gezien nog even weg kunnen gaan. Maar die onzekerheid en dreiging ontneemt je de mogelijkheid om daar van te kunnen genieten. Het is op zijn minst vreemd te noemen dat wij een reactietijd van twee weken kregen toebedeeld en het college daar nu 6 weken voor uittrekt. Zo met de vakantieperiode een slechte timing die in ons nadeel uitpakt."

Van Rooij vindt het heel naar dat zij zo moeilijk met de gemeente in gesprek kan komen en besloot een poging te wagen bij burgemeester van Bennekom. Van Rooij",,De Zomerschool Bunnik had 'woensdag 'Effe buurten bij de Gemeente Bunnik' op het programma staan waar burgemeester van Bennekom een rondleiding verzorgde door het gemeentehuis. Ik heb me daar bij aangesloten en wilde de burgemeester ergens tijdens de rondleiding een schriftelijk pleidooi overhandigen. Helaas bleek ook een andere organisatie hetzelfde idee te hebben en die vroegen hem eerst aandacht voor het tekort aan sportzalen in Bunnik waardoor PS Sporten moet stoppen. Ik wilde de rondleiding natuurlijk niet verstoren en heb daarom helemaal gewacht tot het eind met het overhandigen van mijn pleidooi. Burgemeester van Bennekom bedankte me. Hij zou het lezen, maar liet weten dat het besluit aan de wethouder is."

Helsloot: ,,Het hondenspeelparadijs is niet alleen van grote toegevoegde waarde voor hondenbezitters in deze regio, maar ook voor ondernemers op het gebied van toerisme en recreatie. Veel mensen met een hond komen juist naar de lokale campings vanwege de mogelijkheid om hun honden uit te laten bij het hondenspeelparadijs. Als je ergens geen blaffende honden kunt gebruiken is het wel op een camping. Dus laten zij hun honden lekker spelen bij het hondenspeelparadijs waar zij hun energie kwijt kunnen en ze verder rustig blijven.  Zij doen hun boodschappen in de buurtsupers, kopen fruit bij de lokale telers, bezoeken de restaurantjes van Rhijnauwen en halen onderweg hun brood bij Vroeg. Fietsen en boten huren ze bij ondernemers langs de Kromme Rijn. Ik denk dat het verdwijnen van het hondenspeelparadijs ook ten koste zal gaan van de omzet van veel lokale ondernemers."

PETITIE De petitie die gestart is voor het behoud van het hondenspeelparadijs is inmiddels door meer dan 1450 mensen ondertekend. Van Rooij: ,,Het is hartverwarmend hoeveel mensen op deze wijze hun steun betuigen. Ik ga de petitie over enkele weken officieel aanbieden aan de wethouder en hoop dat er nog veel meer mensen zijn die hem willen ondertekenen, ook uit Bunnik, Odijk, Werkhoven en Houten om het lokale belang te onderstrepen. En als men de toevoeging van de mensen leest bij hun handtekening, dan beseft men hoe belangrijk het hondenspeelparadijs voor veel mensen is. Bijvoorbeeld: Lotte Van Amstel uit Odijk: ,,Deze plek is zo belangrijk voor de honden,honden hebben al zo weinig plekken waar ze lekker ongestoord kunnen rauzen..en deze plek maakt dat wel mogelijk."   Quincy Westerhout uit Bunnik: De hondenspeeltuin niet weg mag! Het is de enige plek in Bunnik waar mijn hondjes los kunnen lopen, omdat het omheind is. Frank Dotman uit Bunnik: ,,Ik teken omdat ik vind dat de gemeente niet zomaar zoiets kan stoppen en voor een goede oplossing moet zorgen. Rosa Losada uit Houten: ,,De hondenspeeltuin moet blijven, zijn niet voor niets 2de geworden als beste van Nederland, komen er zelf ook graag!!!" Marieke Van Beers uit Werkhoven: ,,Ik teken omdat honden ook een plek nodig hebben waar ze vrij kunnen spelen en andere honden kunnen ontmoeten. Ze zijn niemand tot last en ze helpen een heleboel mensen en honden!!".