• Burgemeester Ruud van Bennekom houdt zijn eerste nieuwjaarstoespraak.

    Richard Thoolen

Nieuwjaarsreceptie met toespraak

Donderdag hield de gemeente haar traditionele nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis te Odijk. Meer dan 120 mensen waren gekomen om elkaar onder het genot van een hapje en een drankje de beste wensen voor 2019 te geven. Burgemeester Ruud van Bennekom hield zijn eerste nieuwjaarstoespraak.

ODIJK Van Bennekom begon zijn toespraak met een loftuiting naar alle inwoners voor de wijze waarop zij met oud en nieuw met vuurwerk zijn omgegaan. Op enkele kleine incidenten na was het verder rustig verlopen. De mensen van de brandweer, de politie en de ambulancedienst hadden daardoor een rustige start van 2019 gekregen.

[INWONERS} Vervolgens wenste van Bennekom namens de gemeente Bunnik alle inwoners van Odijk, Werkhoven en Bunnik een heel gezond en voorspoedig 2019 toe. Hij heette 744 nieuwe inwoners in de gemeente van harte welkom waarmee het totaal aantal inwoners op 15.219 is gekomen. Komende zomer komen er daar in ieder geval 3 bij wanneer van Bennekom met zijn vrouw Bep en jongste dochter Manon de burgemeesterswoning in Bunnik gaan betrekken.

TUMULTUEUZE START Sinds zijn aantreden precies 50 dagen geleden houden de trieste reeks branden in Werkhoven de gemoederen flink bezig en deze hebben zijn eerste periode als burgemeester ingekleurd en bepaald. Positieve bijkomstigheid was wel dat hij snel kennis heeft kunnen maken met de inwoners en dat Werkhoven veel bekendheid heeft gekregen. Ook stond hij stil bij de grote inzet van de diensten in het veiligheidsdomein: de politie, het Openbaar Ministerie en de vrijwillige brandweer in Werkhoven.  

HULP BIEDEN Van Bennekom vermeldde dat de gemeente het afgelopen jaar stevig ingezet heeft op het 'sociale domein', en dat men ook in 2019 onverminderd aan de slag gaat voor inwoners die het wat moeilijker hebben om aan te haken en langs de zijlijn dreigen te belanden.

BOUWEN VOOR ELKAAR Het nieuwe college heeft een programma opgesteld dat 'Bunnik bouwen voor elkaar' is genoemd. Hierin staan de uitgewerkte plannen beschreven voor de komende vier jaar. Er zal gebouwd gaan worden in en buiten de dorpen, aan een sterke sociale samenhang,  aan kansen op het gebied van recreatie en toerisme.

AANDACHT VOOR KINDEREN Van Bennekom wil dat kinderen ook hun stem kunnen laten horen en zet zich er persoonlijk voor in dat Bunnik een kinderburgemeester krijgt. Deze gaat meepraten over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. In samenwerking met de 7 basisscholen wordt een wervingscampagne georganiseerd.

MEEDENKEN Van Bennekom: ,,Bouwen aan de toekomst gaat samen met verandering. Dat kan soms spannend zijn en gevoelens van onrust met zich mee brengen. Bunnik is geen eiland, en we kunnen die veranderingen niet tegenhouden, maar wel mede bepalen. U zult merken dat we in 2019 uw betrokkenheid gaan vragen. Dit zullen we doen  in toekomstcafés waar we met u de toekomst van Bunnik willen bespreken. Ik zie uit naar uw inspiratie."

Wie de gehele toespraak van burgemeester van Bennekom wil beluisteren of nalezen wordt verwezen naar de website van de gemeente: www.bunnik.nl/nieuws.