Zweedse buurt mag opbouwen

Een inwoonster van de wijk maakte in januari nog bezwaar bij de Raad van State tegen het gerepareerde bestemmingsplan waarmee de dakopbouwen mogelijk gemaakt worden. Die reparatie werd vorig jaar gedaan naar aanleiding van een andere uitspraak van de Raad van State, waarin stond dat de bouweisen voor de dakopbouwen in het bestemmingsplan vastgelegd moesten worden. De gemeente had de eisen in het welstandsbeleid opgenomen. Dat heeft de gemeente rechtgetrokken met een reparatie.

De wijkbewoonster die nu een bezwaar indiende, heeft problemen met het bouwen van een dakopbouw op houten woningen. Zij voorziet problemen, omdat de houten woningen niet sterk genoeg zouden zijn om een opbouw te dragen. In een eerdere fase van het proces had zij hierover een bezwaar kunnen indienen, maar nu niet meer, aldus de Raad van State. Zij had nu alleen bezwaar kunnen indienen tegen de uitvoering van de reparatie van het bestemmingsplan en dat heeft ze niet gedaan. De Raad van State heeft haar verzoek om die reden niet ontvankelijk verklaard, wat betekent dat haar bezwaren niet inhoudelijk zijn bekeken.

Het bestemmingsplan Dorp Odijk 2012 is hiermee onherroepelijk geworden. De weg is nu vrij om op basis van dit bestemmingsplan een dakopbouw te plaatsen in de Zweedse Buurt, volgens de voorwaarden die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. (AC)