Zorgadministratie niet op rit

ODIJK De gemeente Bunnik krijgt, net als meer gemeenten, waarschijnlijk van de accountant over 2015 geen goedkeuring over de financiële administratie binnen het Sociale Domein. Het college waarschuwt de gemeenteraad in een Informatienota.

Het jaar 2015 was een overgangsjaar voor gemeenten om zorgtaken binnen het Sociale Domein, die van de rijksoverheid zijn overgenomen, op een goede manier uit te voeren. Dat eerste jaar kreeg de continuïteit van de zorg hoogste prioriteit. De administratieve verantwoording van zorgaanbieders echter, staat nog niet goed op de rit. Het college van B&W waarschuwt dat dit ook in Bunnik nog niet goed op orde is.

In de regio Zuidoost Utrecht wordt er door gemeenten samengewerkt vanuit een regionaal protocol waarin afspraken met zorgaanbieders staan. Veel zorgaanbieders hebben aangegeven dat het voor hen lastig is om binnen alle verschillende protocollen, tot een goede verantwoording te komen. Zorgaanbieders moeten administratieve systemen inrichten die tot onaanvaardbaar hoge kosten leiden.

Daarom is er nu een landelijk protocol ontwikkeld. De VNG adviseert om dit protocol over te nemen, omdat het leidt tot een uniforme werkwijze en lagere kosten. De VNG zegt de administratie vooral voor 2016 en 2017 op orde te maken. Voor het jaar 2015 gaat dat niet lukken. De gemeente heeft aan toezichthouder de provincie Utrecht gevraagd wat voor gevolgen het heeft als Bunnik geen goedkeurende verklaring krijgt van de accountant over 2015. De gemeente moet dat voor 2015 maar voor lief nemen en zich meer op de lange termijn richten. De provincie heeft aangegeven dat dit geen consequenties heeft. De regiogemeenten hebben inmiddels afgesproken over te stappen op het landelijk protocol.