• Sonja de Cocq
  • Odijk Zuid -West

    Google Maps

BuurtAED-initiatief Odijk Zuid

ODIJK Naar aanleiding van een ingezonden stuk in Bunniks Nieuws ('Samens levens redden in Bunnik') heeft een aantal beheerders van de buurtpreventiewhatsappgroep Odijk Zuid-West het plan opgepakt om een via de website www.BuurtAED.nl ook een crowdfundingsactie te starten voor een buurt-AED. Dit om de overlevingskans te vergroten van buurtgenoten die een hartstilstand krijgen. Het betreft de buurt Zeisterweg (Meent tot Th. Backerlaan)-van Haaftenlaan/plantsoen, Maria van Boechoutlaan, Th. Backerlaan, Diaconie erf en het aangrenzende deel van de Wethouderhollaan.

Een AED in de buurt is van levensbelang, want snel handelen bij een hartstilstand kan levens redden. Een AED is een apparaat dat met een schok het hart weer aan het pompen kan brengen bij een hartstilstand. In Odijk Zuid is nog geen AED die dag en nacht bereikbaar is. Dat moet veranderen, vinden de initiatiefnemers. Elke week krijgen 300 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Vaak totaal onverwachts, in of om het huis. Binnen 6 minuten reanimeren en een AED gebruiken, verhoogt de overlevingskans aanzienlijk. Een ambulance is er vaak niet op tijd. ,,Met een BuurtAED maken wij onze buurt dus veiliger."

DONEREN Het geld inzamelen gaat via het crowdfundingsplatform BuurtAED.nl. Dit is een initiatief van de Hartstichting en Philips, om Nederland (hart)veiliger te maken. Met een speciale bijdrage van Philips krijgt men 1007 euro korting. De initiatiefnemers zamelen nog 1660 euro inWie wil doneren, gaat naar www.BuurtAED.nl en zoek de actie: Zeisterweg Odijk. Stichting Vrienden van het Witte Kerkje heeft ook een donatie toegezegd.

De BuurtAED Odijk Zuid komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk. Hij wordt aangemeld bij het oproepsysteem voor burgerhulpverleners en is dan dag en nacht bereikbaar. Zodra iemand in de buurt 112 belt bij een hartstilstand worden dan burgerhulpverleners opgeroepen die de AED op kunnen halen. In Odijk zijn ongeveer 90 burgerhulpverleners aangemeld bij Hartslag.nu.

Neem voor informatie contact op met Sonja de Cocq, 06-33011950 of fysiovrij@gmail.com