• Zonnig Kromme Rijn

Zonnig Kromme Rijn: feestelijke ingebruikname zonnepanelen bij Varkenshouderij Van Vulpen

BUNNIK Afgelopen periode zijn er 8 projecten gerealiseerd bij (agrarische) ondernemers in het Kromme Rijngebied. Deze projecten zijn goed voor ruim 2300 zonnepanelen en er staat nog een aantal projecten op stapel. Om het projectresultaat van Zonnig Kromme Rijn te vieren, is de zonnestroominstallatie bij Varkenshouderij Van Vulpen deze week op feestelijke wijze officieel in gebruik genomen.

De installatie bestaat uit ruim 1700 zonnepanelen die op jaarbasis zo'n 450.000 kWh opleveren. Ruim voldoende voor het eigen verbruik, wat betekent dat tevens een grote hoeveelheid duurzame energie voor burgers in de gemeente Bunnik beschikbaar komt. 

Het agrarisch collectief voor zonne-energie Zonnig Kromme Rijn is een initiatief van Hoogenraad veehouderij en wordt ondersteund door zonne-energie expert Soft Energy en organisatieadviseur RAAD bedrijfsoptimalisatie. Zonnig Kromme Rijn wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Bunnik en de Natuur en Milieufederatie Utrecht.