• Richard Thoolen

Zet vrijwilligers in het zonnetje

ODIJK In Odijk zijn veel vrijwilligers actief. Veelal doen zij hun goede daden op de achtergrond, onzichtbaar voor de samenleving. Hun inspanningen worden echter onverminderd gewaardeerd en zijn noodzakelijk voor diverse maatschappelijke processen.

Richard Thoolen

Wie zijn die vrijwilligers die zich zo onbaatzuchtig inzetten? Wie zijn die vrijwilligers die hun tijd en energie geven om het leven van andere inwoners van Odijk prettiger en mooier te maken? Het Dorpshuis van Odijk is op zoek naar deze vrijwilligers om hen ook eens in het zonnetje te zetten. Daarvoor is de prijs 'De Handdruk van Odijk' in het leven geroepen, die jaarlijks wordt uitgereikt aan een vrijwilliger, vrijwilligerscollectief of vrijwilligersorganisatie wiens inzet van grote toegevoegde waarde voor Odijk is geweest.

HULP GEZOCHT Vrijwilligers verrichten hun activiteiten meestal niet om zichzelf in de schijnwerpers te zetten en zullen zich dan ook niet aanmelden. Daarom vraagt het bestuur van het Dorpshuis de bevolking van Odijk om hulp. Inwoners worden verzocht om goed om zich heen te kijken en vrijwilligers uit hun omgeving te nomineren voor 'De Handdruk van Odijk'.

JOUW STEM TELT Vrijwilligers kunnen werkelijk op alle gebieden actief zijn en mogen allemaal worden aangemeld. De enige voorwaarde is dat zij zich inzetten voor de samenleving. Een aantal voorbeelden: mensen die fietstochten of evenementen organiseren, een kinderboerderij beheren, het filmhuis, de Huiskamer van Odijk, de Oranjevereniging, mensen die zich inzetten voor behoud van natuur of cultuur, beheerders van de begraafplaats, mensen van de Zonnebloem, mensen bij sportverenigingen, mensen die immigranten helpen en bijstaan, mensen die tijdens wandelingen een plastic zak meenemen en zwerfvuil opruimen, mensen die eenzame ouderen bezoeken en een kopje koffie/thee met ze drinken en naar ze luisteren. Er zijn nog vele andere voorbeelden te geven. De bedoeling is dat de nominaties vanuit de samenleving komen. Daarmee geef je de boodschap af dat je het werk van de vrijwilligers waardeert. Dat stimuleert bestaande vrijwilligers om er mee door te gaan en nieuwe vrijwilligers om zich ook in te gaan zetten. Vrijwilligers houden de samenleving draaiende en we kunnen echt niet zonder.

PRIJS Een jury zal alle nominaties beoordelen en de prijs uitreiken tijdens de feestdag Odijk komt Thuis. Dit vindt plaats op zondag 3 september van 15.00 uur tot 19.30 uur bij het Sporthuis. 'De Handdruk van Odijk' wordt tussen 15.15 uur en 15.30 uur uitgereikt.

NOMINEREN Zie of ken je vrijwilligers die zich inzetten voor Odijk en haar inwoners, dan kun je ervoor zorgen dat zij de waardering krijgen die zij verdienen. Je kunt vóór 15 augustus je nominatie(s) kenbaar maken middels een email naar thea.vernooy@dorpshuisodijk.nl, of je schrijven deponeren in de brievenbus van Het Dorpshuis, Rijneiland 7 te Odijk.

Vermeld daarbij wel waarom je de vrijwilliger graag wilt nomineren, en schroom niet om mensen te nomineren die tot één van de voorbeelden behoren. Deze zijn bedoeld om blikken te vergroten en zijn op zich nog geen nominatie.