• Gemeente Bunnik

Zelfredzaamheid in gemeente hoog

BUNNIK Inwoners van Bunnik scoren goed op het gebied van zelfredzaamheid en vinden het doorgaans prettig om in de gemeente te wonen en te leven. Ze waarderen het woonplezier in de gemeente Bunnik gemiddeld met een 7,7. De omliggende gemeenten krijgen een 7,5 van hun inwoners. Dat blijkt uit een onderzoek naar 'sociale kracht' van Bunnik en negen andere Utrechtse gemeenten.

Inwoners van de gemeente Bunnik redden zich over het algemeen goed binnenshuis. Ook hebben ze doorgaans genoeg mensen om zich heen om hen te helpen als het tegenzit of als ze hulp nodig hebben. In Werkhoven is dat

gevoel nog sterker dan in de kernen Odijk en Bunnik. Ook voelen minder inwoners van Werkhoven zich eenzaam dan inwoners van de twee andere dorpen. Voor de gemeente Bunnik als geheel is de eenzaamheidsscore gelijk aan die van de regio.

SOCIALE COHESIE Andere resultaten uit het onderzoek: Het gevoel van sociale cohesie in de gemeente is sterker dan in de regio. Bovendien doen de inwoners van de gemeente Bunnik vaker vrijwilligerswerk. In het onderzoek naar de sociale kracht van inwoners zijn in totaal zeven factoren onderzocht. Dat zijn: zelfredzaamheid, mate van eenzaamheid, participatie, financiële zelfredzaamheid, collectieve zelfredzaamheid, leefbaarheid en veiligheid. Op al deze factoren scoort Bunnik ruim voldoende. De Sociale Kracht Monitor is uitgevoerd omdat de verhouding tussen gemeentes en bewoners sinds de invoering van nieuwe zorgstelsel in 2015 flink is veranderd. Er wordt vaker een beroep gedaan op de eigen én sociale kracht van bewoners. Daarom is het van belang om te kijken hoe het met die sociale kracht in Bunnik is gesteld. Vergeleken met de regio scoort Bunnik

dus bovengemiddeld (7,7 tegenover gemiddeld 7,5).

TOEKOMST De gemeenteraad van Bunnik bespreekt de resultaten van de monitor tijdens het Open Huis van 30 maart. Er zal dan dieper ingegaan worden op wat dit onderzoek betekent voor de toekomst van Bunnik en zijn bewoners en wat de gemeente moet/kan doen om de sociale kracht op peil te houden. Het onderzoek werd in de U10-gemeenten uitgevoerd. Naast Bunnik zijn dat De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en Zeist.