• Kuun Jenniskens

Woningen in groene corridor?

Kuun Jenniskens

BUNNIK Vorige week las u in deze krant een ingezonden brief van de actiegroep ‘Houd Bunnik Groen’. Ondertekenaars spreken zich uit tegen een bouwplan met 60 woningen langs de Kromme Rijn - het plan Hoenderik. 't Groentje sprak inmiddels de projectontwikkelaar en vroeg reacties bij de politiek.

Het gaat om een plan met 60 woningen aan de Camminghalaan nabij de Kromme Rijn. Het bestaat uit 21 sociale huurappartementen, 12 koopappartementen, 12 twee-onder-een kapwoningen en 15 vrijstaande woningen. De groep Houd Bunnik Groen is faliekant tegen omdat de groene corridor tussen Bunnik en Utrecht - waarbij de rivier, het landschap en het Kromme Rijnpad een hoofdrol spelen - ernstig onder druk komt te staan.

RODE CONTOUR Projectontwikkelaar René Walburgh Schmidt wil niet op de brief ingaan: “Ik wil eerst weten of ik verder kan met dit plan. Hierover ben ik nog in gesprek met provincie en gemeente.” De provincie moet toestemming geven om de rode contour te verleggen - dat is een denkbeeldige rode lijn om het dorp, waarbuiten niet mag worden gebouwd. Dit plan valt voor een deel buiten deze contour. De projectontwikkelaar kan nog niet inschatten hoe het besluit van de provincie gaat uitvallen.

CDA TEGEN De enige partij die zich nu al tegen het plan uitspreekt is het CDA. Leny Visser: “In 2012 was het CDA voorzichtig positief. De belangrijkste redenen was het realiseren van nieuwbouw in een zeer slechte tijd. Vooral ook omdat het voorzieningenniveau onder druk stond. Nadien heeft de wereld niet stilgestaan. We hebben de Strategische Agenda vastgesteld. Het groen houden van de dorpen weegt daarbij zwaar. Er zijn inmiddels andere mogelijkheden, die ons de kans geven extra zuinig te zijn op de kostbare schoonheid van het Kromme Rijngebied. Dit klemt des te meer omdat de huidige coalitie bij het plan Rhijnhaeghe ook al voor verstedelijking kiest. Wij zijn tegen. Binnen de dorpen willen we alleen bouwen waar dat niet substantieel ten koste gaat van het groen.”

BUFFER Hein Hoitink (Liberalen) is positief: “Het is van belang dat er in Bunnik huizen worden gebouwd om te voorkomen dat het aantal inwoners afneemt en als gevolg daarvan winkels hun deuren moeten sluiten. Het plan blijft grotendeels binnen de rode contour en is dus één van de schaarse plekken waar gebouwd mag worden. Ook wordt 8 ha weiland, waar nu nog een hek omheen staat, toegankelijk voor inwoners. Dit past helemaal bij de wens van De Liberalen om het Kromme Rijn landschap recreatief beter toegankelijk en zichtbaar te maken. Wel vragen wij ons af of een zone van 8 meter tussen het jaagpad en de woningbouw voldoende is als groene buffer tussen rivier en woningen.”

EERST ZIEN Arie Viskil (P21) wil het plan eerst zien. “In 2012 hebben we deze locatie op een aantal criteria getoetst. Belangrijk is de 30% sociale huur; het natuurgebied moest toegankelijk blijven; participatie van betrokkenen was belangrijk; er zou 8 hectare openbaar natuurgebied komen; het Jaagpad moest begaanbaar blijven en het landschappelijk karakter diende behouden te blijven. Als een plan wordt ingediend zullen wij het aan deze criteria toetsen.”