• CDA lijsttrekker Leny Visser wil echt voor eigen inwoners bouwen

    Kuun Jenniskens

Woningbouw met kwaliteit; geen stedelijk milieu met stadse fratsen

ODIJK Bunnik is toe aan een nieuw bestuurlijk klimaat. Met aandacht voor de groene kwaliteiten van het dorp en sociale verbondenheid. Woningbouw houdt Bunnik zelfstandig. Aldus CDA lijsttrekker Leny Visser.

Kuun Jenniskens

Leny Visser benadrukt dat het CDA het belangrijk vindt dat er nieuwe woningen komen. “Maar aantallen noemen we niet. We willen kijken wat een bepaalde plek aan woningen kan bevatten. Nu hanteren we een richtlijn van 25 woningen per hectare, daar willen wij dicht in de buurt blijven. Maar op sommige plekken kan er misschien meer.”

ERGERNIS RHIJNHAEGHE De ergernis over het proces om te komen tot woningbouw op kantoorcomplex Rhijnhaeghe zit Leny Visser nog hoog: “Daar zijn wij als raad niet goed meegenomen in het verhaal. Dat daar nu 93 woningen komen en dat de wethouder blij is dat dit drie keer overtekend is, zegt natuurlijk niks over de kwaliteit van het plan. Met minder woningen had je beter aan de groene entree kunnen vasthouden.”

NIET IN OPENBAAR GROEN De provincie wil dat gemeenten eerst in de kernen bijbouwen. Wat het CDA betreft kan dit niet op bestaand openbaar groen: “Binnen de dorpen kunnen we alleen bouwen op locaties waar bedrijven vertrekken. Daarbij zien we vier bouwlagen als maximum.”

DOORSTROMING Het CDA zou iets willen bereiken op het punt van doorstroming. Visser: “We willen regelen dat we echt voor eigen inwoners bouwen. Bijvoorbeeld door met een projectontwikkelaar af te spreken dat hij de eerste drie weken de verkoop alleen voor Bunnikse inwoners openstelt. Dit is zeker voor ouderen, die hun sociaal netwerk hier hebben, van belang - zij moeten hier kunnen blijven wonen.”

NIEUWBOUW ODIJK Ook bij de woningbouw ten westen van Odijk heeft het CDA meer kwalitatieve criteria dan aantallen in het hoofd: “Wij willen vooral dat het groen wordt. Idee is dat voor elke (nieuwe) inwoner een boom wordt geplant. Ook willen we de drempel voor de auto iets hoger maken - door bijvoorbeeld alleen toe te staan dat auto’s aan de rand van de wijk worden geparkeerd.”

Er moet geleidelijk worden gebouwd, met zo’n 150 woningen per jaar. “Dat is van belang om de integratie met het dorp vloeiend te laten verlopen.”

WINDMOLENS Het CDA wil serieus werk maken van duurzaamheid: “Alle nieuwe woningen worden aardgasloos en energieneutraal. Ook bestaande woningen moeten worden geïsoleerd en van een warmtepomp en zonnepanelen worden voorzien.” Volgens Visser valt er niet te ontkomen aan windmolens en zonnevelden: “We redden de doelstellingen van Parijs niet alleen met zonnepanelen. We willen onderzoeken of kleinere windmolens bij boerderijen haalbaar zijn. Bij zonnevelden speelt het dilemma dat we grond nodig hebben voor onze voedselproductie.”

ANDER BESTUURLIJK KLIMAAT “Veel van wat door dit college aan de gemeenteraad wordt voorgelegd”, zo meent Leny Visser vanuit de oppositiebankjes, “is volkomen voorgekauwd. Wij mogen even wat ‘prevelen’, maar worden niet serieus geraadpleegd. Ook met inwoners moeten we beter in gesprek. Daarbij denken we aan rondetafelgesprekken, want de paar minuten spreektijd in het Open Huis vinden we tekort.”

SUBSIDIES Het CDA wil beter contact met organisaties die subsidie krijgen: “We willen deze clubs vragen om presentaties te houden over wat ze doen met het geld.” Het CDA wil sociale verbondenheid in klinkende munt uitbetalen: “Wij willen dat er geld gaat naar clubs die zorgen dat mensen samen dingen doen - zoals fanfare, kaartclub of kegelclub. Zij vormen de smeerolie van onze dorpen - daar wordt het snelst opgemerkt hoe iemand te maakt, daar ligt de sociale controle."

MANTELZORG Respijtzorg is een belangrijk punt voor het CDA. Leny Visser: “Mantelzorgers betekenen zoveel voor de maatschappij. Dus we moeten creativiteit en geld inzetten om hun te ontlasten en te ondersteunen.”

ZELFSTANDIG Het CDA ziet Bunnik graag als zelfstandige gemeente door functioneren. “Het geeft een betere regie op de unieke kwaliteiten van het dorp. We willen geen stedelijk milieu met stadse fratsen.”

BEDRIJVENTERREIN CDA is voor een nieuw bedrijventerrein ten zuiden van de A12: “Die speelruimte is nodig om woningen te kunnen bouwen in de kernen. Maar ook om arbeid te bieden aan laaggeschoolde werknemers.”

WINKELS Het bestaande winkelbestand moet overeind blijven, en dat kan door voldoende woningen bij te bouwen, zo luidt de mening van Leny Visser.