• Ruben Berendts, initiatiefnemer Windpark Goyerbrug, op de locatie van de vier turbines. (archief febr. 2019)

    Kuun Jenniskens

Windpark Goyerbrug organiseert deze week informatiebijeenkomsten

HOUTEN Deze week, op 12, 13, en 14 maart 2019 organiseert Windpark Goyerbrug informatiebijeenkomsten over haar initiatief om vier windturbines aan de zuidkant van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Houten en Wijk bij Duurstede te
realiseren. Iedere avond is er vrije inloop van 19 tot 21 uur, zo laat initiatiefnemer Ruben Berendts weten.


EXPERTS Tijdens deze informatiebijeenkomsten zijn experts aanwezig op het gebied van onder andere windenergie,
ruimtelijke ordening, geluid, slagschaduw, visualisaties, flora en fauna, externe veiligheid, juridische zaken,
participatie, windtechnologie en civiele werken. Zij kunnen vragen over deze en andere onderwerpen
beantwoorden.

VERGUNNING Gemeente Houten is aanwezig om vragen over onder andere het proces van de
vergunningsaanvraag te beantwoorden.

3-D TOOL Provincie Utrecht is aanwezig met een 3D visualisatie-tool. Hiermee
kunnen de windturbines vanuit verschillende plaatsen uit de omgeving op een monitor bekeken worden.

SCHALKWIJK De informatiebijeenkomsten vinden plaats in Schalkwijk in een verwarmde tent. Deze tent is opgesteld in het weiland van familie Vernooij nabij de kruising van de Beusichemseweg 146 en de Zuwedijk. Het terrein is bereikbaar via een tijdelijke inrit aan de Zuwedijk. Er is parkeergelegenheid in het weiland.
Meer informatie is te vinden op: www.windparkgoyerbrug.nl en www.houten.nl/windparkgoyerbrug.