• De zes mogelijke windmolenlocaties.

    Ingrid van Kasteel

Windmolens helpen bij grote opgave

ODIJK Binnen de gemeentegrenzen lijkt ruimte te zijn voor 10 tot 18 windmolens. Dat blijkt uit een Verkenning.

Wethouder Erika Spil P21 legt uit dat het TNO rapport van vorig jaar over een off grid Krommerijnstreek schokkende uitkomsten gaf over wat er allemaal moet gebeuren om de energietransitie te halen. ,,Er ligt een hele grote opgave. Vervolgens kwamen er aanvragen voor zonnevelden bij de gemeente binnen. Ik heb toen gezegd dat we dan ook naar windmolens moeten kijken. Om het plaatje compleet te krijgen."

Er is nog geen besluit genomen: ,,Het rapport heeft alleen gekeken naar mogelijke locaties. Hiermee is niet gezegd dat we windmolens willen. Dat wordt onderdeel van een grotere puzzel; hoe gaan we aan de knoppen draaien van de duurzaamheidsmogelijkheden? Een windmolen staat gelijk aan een x aantal zonnevelden. Dus als je nul windenergie wilt, heb je meer zonnevelden nodig. Die discussie moeten we nog aangaan.”

Is de wethouder zelf voor windmolens? ,,Ze zijn krachtig, dus ze kunnen veel bijdragen aan de opgave. We moeten goed kijken waar we ze neerzetten. Wat mij betreft hebben we haast met de energietransitie. Brandstof raakt op en het milieu vervuild. Een windmolen staat er voor 20 jaar en daarna kun je hem slopen. Als we nu windmolens gaan plaatsen, dan kopen we tijd om nadere ontwikkelingen af te wachten.” Erika Spil wil geen voorkeur uitspreken voor windenergie of zonnevelden: ,,Het hangt van veel factoren af. Hoe wil je dat het landschap er fysiek uitziet? Deze vraag ligt bij de raad en hier wil ik niet op vooruitlopen.”

ISOLEREN Waarom niet eerst alle daken vol leggen met zonnepanelen en alle huizen isoleren? ,,In Bunnik lopen we voor met zonnepanelen. Als we 95% van de daken vol leggen, geeft dat 30% van de energiebehoefte. Natuurlijk moeten we dit doen, maar het is niet genoeg. Bovendien is isoleren heel erg duur; dat kan wel 30 tot 50.000 euro kosten. Bij nieuwbouw gaat het wel lukken om de woningen goed te isoleren, maar voor de meeste mensen zal isoleren financieel niet haalbaar zijn.”

LOCATIES In de Verkenning worden 6 locaties aangewezen. Locatie 1 ligt bij Oudwulverbroek (1 of 2 molens); locatie 2 ten westen van nieuwbouwlocatie Odijk West (2 tot 4 molens); locatie 3 is de Biessloot op de grens met Houten (1 of 2 molens); Locatie 4 is de Vlowijkerwetering (1 of 2 molens); locatie 5 ligt ten noordoosten van Beverweerd (1 of 2 molens); en locatie 6 ligt ten zuidwesten van Werkhoven, ook weer aan de grens met Houten - dit is de grootste met 4 tot 6 molens. De wethouder kan niet zeggen welke plek het meest logisch of haalbaar is. ,,Dit zijn geen eenvoudige processen, met veel belanghebbenden. Wat ik persoonlijk vind, is hierbij niet van belang. Als wethouder ben ik aangesteld de energietransitie te halen." Erika Spil wil mensen graag geruststellen: ,,We gaan in gesprek met alle belanghebbenden en inwoners en bepalen wat we gaan doen. Mensen moeten niet bezorgd zijn dat we morgen al gaan bouwen. Voordat dit gebeurt, hebben we met iedereen gesproken en heeft de raad een discussie gevoerd.”