• Kevwe Scott en Erika Spil in de tuin van Rhijnhaeghe, waar in de toekomst een appartementengebouw staat

    Kuun Jenniskens

Wethouder wil vooral zorgen dat er gebouwd wordt in Bunnik

Kuun Jenniskens

BUNNIK Inwoners kunnen op maandag 20 november het plan inzien van Sustay voor de bouw van 91 woningen op de locatie Rhijnhaeghe. Het gaat nu over kaders, bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. In het voorjaar komt het definitieve plan.

Over de nieuwbouw in Rhijnhaeghe sprak 't Groentje met wethouder Erika Spil (P21) en Kevwe Scott van ontwikkelaar Sustay. De wethouder ziet er geen probleem in zo gezamenlijk op te trekken met een commerciële partij: "Als gemeente hebben we een rol richting inwoners, en dat is zorgen dat er gebouwd wordt. Voor de gemeente is het belangrijk om er bij te zijn vanwege de roering eromheen. Verder zit er niks achter. Bovendien kan ik dit plan vanuit een ander belang toelichten, dan Sustay."

HOOGTE-ACCENT Wethouder Erika Spil (P21) legt uit hoe de kaders sinds juni zijn aangepast: "In de openbare ruimte zijn beide bomenrijen intact gebleven. Verder is de hoogte nu op vier bouwlagen gesteld - met een hoogteaccent op de hoek, bij wijze van vijfde bouwlaag." Projectontwikkelaar Kevwe Scott vult aan: "De gemeente wilde de bocht in het voetpad behouden. Die hadden wij in het vorige plan rechtgetrokken. Hierdoor hebben we het gebouw een stuk naar achter moeten schuiven. Dat is ten koste gegaan van een aantal woningen. Ook de vijf meter afstand tot het voetpad is een hard kader gebleken vanuit de gemeente."

TOEKOMSTIGE BEWONERS De wijkvereniging laat elders in deze krant weten niet blij te zijn met alleen groen aan het binnenplein. Spil: "Hier maken wij bewust een keuze voor toekomstige bewoners. Zij hebben straks een eigen hofje. We willen dit plan zo Bunniks mogelijk maken en overal in Bunnik zijn grasveldjes met huizen eromheen."

"Er is nogal wat onduidelijkheid over het groen", merkt Kevwe Scott op. "Er gaat namelijk geen groen verloren, er komt juist openbaar groen bij. Nu is het groen rondom Rhijnhaeghe particulier bezit. Straks is de groene binnentuin van duizend vierkante meter openbaar gebied." Scott gaat zijn best doen om de bomen, die precies staan op de speelplek voor kinderen, te behouden.

VOORRANG Wethouder Erika Spil vertelt dat met Sustay nog afspraken worden gemaakt om Bunnikse inwoners bij toewijzing voorrang te geven. "Dat kan niet bij de sociale huur, maar wel bij de vrije sector huurappartementen. Dat is van belang voor de doorstroming." Scott zegt het prima te vinden om zo'n afspraak te maken, Sustay doet dit vaker.

Sustay heeft Rhijnhaeghe in het voorjaar van 2016 aangekocht. Het gaat om een koopcontract met uitgestelde levering. Scott: "Wij gaan pas betalen wanneer we starten met de bouw." De projectontwikkelaar hoopt in het najaar van 2018 de kantorengebouwen te slopen. Direct daarna wordt met de bouw gestart. Waarschijnlijk zal de verkoop in de zomer van 2018 aanvangen.

GROEN INGEPAKT Hoe schat de projectontwikkelaar het draagvlak in? "We krijgen veel reacties van mensen die er willen wonen. Natuurlijk horen we de kritische geluiden ook. Die zullen er altijd blijven. Mijn ervaring is dat het vaak meevalt als een gebouw er eenmaal staat. Door de hoge bomen wordt het gebouw door groen ingepakt. Dat wordt mooi om te zien. Verder zijn we de wijkvereniging behoorlijk tegemoet gekomen - we bouwen nu 91 woningen in plaats van 116."

AANNAMES Wat vindt de wethouder van het alternatieve plan van de wijkvereniging? Spil: "Het moeilijke is dat zij werken met eigen aannames, interpretaties en eigen financiële berekeningen. In het gesprek moet ik dus steeds aannames bevechten, en ligt de focus wat mij betreft te weinig op een goed plan."

Spil legt uit dat het projectteam 'leegstand in kantoren' van de provincie geholpen heeft met het marktonderzoek; "Via deze berekening kregen we een beeld van wat je op Rhijnhaeghe wel en niet zou kunnen bouwen." Scott: "We hebben er regelmatig om verzocht, maar de gemeente wilde ons dat onderzoek niet geven. Volgens de gemeente kon er dertig procent sociale woningbouw komen. Hierover waren we het niet eens. "

"Dat is onderdeel van het spel", zegt Spil lachend.

VERBETERING Scott: "Anders had er nu een groter plan gelegen met minder sociale woningbouw. Als ik eerlijk ben, vind ik het huidige plan echt een verbetering. Zeker op het punt van het speelgroen. We waren het met deze wethouder niet over alles eens, maar ze weet wat ze wil en waar de gemeente voor staat. Die helderheid is veel waard. Bij ons eerste plan lagen er geen kaders en dat heeft vervelende gevolgen gehad." Al met al is Kevwe Scott opgelucht dat er na twee jaar een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Op 20 november zijn inwoners welkom van 19:30 tot 21:00 uur in Rhijnhaeghe.