• Wethouder Erica Spil (rechts) wint Vrouw in de Media Award (archief, febr 2018)

    Gemeente Bunnik

Wethouder Spil meent geen interview te kunnen geven

ODIJK Het BunniksNieuws.nl stelt al vanaf eind april vragen aan de gemeente ten behoeve van een terugblik op de verkoop van snippergroen. Wethouder Erika Spil (P21) meende het voor 4 juli geplande interview te moeten afzeggen, omdat wethouder Eijbersen de dag ervoor naar de Gooise Meren was vertrokken. Officieel heeft Bunnik sinds dat moment geen college en staat de burgemeester er alleen voor. Zo stapelt vertraging zich op vertraging. 

door Kuun Jenniskens

TERUGBLIK OP SNIPPERGROEN Centrale vraag bij de terugblik is, of de (eenmalige) inkomsten opwegen tegen de maatschappelijk onrust, de drastische veranderingen in de openbare ruimte, en het verlies van groen en speelruimte voor kinderen. Het BunniksNieuws.nl wil eerst alle feiten op een rij krijgen. Half mei komt er een globaal antwoord. Herhaalde malen stellen we vervolgvragen bij de gemeente. Woordvoerders van de afdeling communicatie doen hun best - maar leggen keer op keer uit dat de vragen die wij stellen veel tijd kosten om te worden beantwoord. 

Begin juni, op een moment waarop er nog nauwelijks feitelijke antwoorden beschikbaar zijn, stelt het BunniksNieuws.nl daarom een interview uit. 

GEEN COLLEGE Een nieuwe datum wordt geprikt en dat wordt 4 juli, zowat een hele maand verder, en een dag na het vertrek van Eijbersen. Twee dagen voor tijd wordt dit interview door wethouder Spil afgezegd. De gemeentewoordvoerder zegt hierover: ,,Omdat Jorrit Eijbersen inmiddels is gestopt en er nu nog geen opvolger is hebben we formeel geen college en mag Erika Spil het interview als wethouder niet geven. Helaas is dit iets waar noch zij, noch ik iets aan kan doen.”

PERSOONLIJKE KEUZE BunniksNieuws.nl gaat te rade bij het ministerie van Binnenlandse zaken. Die ziet de noodzaak niet om het interview af te zeggen. Een woordvoerder van minister Ollongren noemt het een persoonlijke keuze van de wethouder: " In de situatie dat de burgemeester in de plaats van het college treedt, omdat er om wat voor reden dan ook minder wethouders zijn dan de wet voorschrijft, mag de wethouder zijn functie tijdelijk niet uitoefenen. Hij is dan nog wel wethouder, hij is niet ontslagen, alleen kan hij de functie tijdelijk niet uitoefenen. Dat betekent in zo’n situatie dat hij geen bevoegdheden meer kan uitoefenen, geen besluiten kan nemen, niet meer mag deelnemen aan de college- en raadsvergaderingen. Maar een interview geven behoort daar niet toe, dat kan immers niet gerekend worden tot de formele vervulling van het ambt. Als betrokkene geen interview wenst te geven in deze situatie, dan is dat dus een persoonlijke keuze.'' 

SPIL HOUDT VOL Toch houdt wethouder Spil voet bij stuk en zij staat erop pas een interview te geven als een nieuwe wethouder is aangetreden. Een gemeentewoordvoerder zegt het zo: ,,We hebben nu geen college. Dat betekent dat Erika Spil nu geen wethouder is en ze geen bestuurlijke taken mag uitoefenen. Ze kan dus geen bestuurlijke uitspraken doen en daar gaat het in dit geval om. Het is immers geen interview op persoonlijke titel.” 

Het BunniksNieuws leest de uitleg van het ministerie anders. Daarin staat dat Spil nog gewoon wethouder is, en het gaat hier ook niet om een interview op persoonlijke titel, maar als wethouder. Het ministerie haalt aan dat het een persoonlijke keuze is om het interview niet te geven.

ZOMERVAKANTIE Vrijdag gaat wethouder Spil op vakantie. Als er donderdagavond namens De Liberalen een nieuwe wethouder wordt geïnstalleerd - dit wordt dinsdag bekend gemaakt - dan zal het interview mogelijk nog donderdagavond plaatsvinden. Anders wordt het wachten tot na de zomervakantie.