• Onder leiding van Gerrit Hazeldonk werd een jubileumquiz gehouden.

    Kees Broekman

Welzijn Ouderen Werkhoven viert 50-jarig jubileum

WERKHOVEN Dinsdagmiddag vierden zo'n zeventig 55-plussers het 50-jarig jubileum van de Stichting Welzijn Ouderen Werkhoven (WOW). In een gezellige sfeer werd genoten van een hapje en een drankje. De hersen werden geprikkeld door 'Gerrit Hazendonk' die de jubileumquiz leidde. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Bert Gulickx.

door Kees Broekman

In 1968 staken enkele enthousiaste ouderen in Werkhoven de koppen bij elkaar want er was behoefte aan een ontmoetingsplek voor 65-plussers. Op 4 september 1968 werd een soos opgericht. En, wat in die tijd toch wel bijzonder was, voor álle gezindten. Er was echter geen startkapitaal dus de eerste negen leden legden ieder 10 gulden in. Het initiatief werd ook ondersteund door de plaatselijke kerken. Zij schonken elk 75 gulden. De gemeente gaf een subsidie van vijf gulden per lid per jaar.

De naam werd 'Bejaardensociëteit Onder Ons'. Dat werd op 24 juni 1987 de 'Stichting Welzijn Ouderen Werkhoven', ofwel WOW.

Was de soos in eerste instantie om de veertien dagen, tegenwoordig is dat elke week op de dinsdagmiddag in het Wapen van Werkhoven.

De activiteiten liepen uiteen van spel, lezingen, kaarten, sjoelen, scrabble, voorlichting, muziek en werden gaandeweg uitgebreid met aangepaste sport, dans, koersbal, jeu de boule, fietsen, Nordic walken, tot zelfs bridge-lessen aan toe. In de jaren zeventig namen de Werkhovense ouderen deel aan de zeskamp die door de gemeente werd georganiseerd.

De meest in het oog springende soosactiviteit was de volksdansgroep. In 1977 opgezet door Nancy van Loenen in het kader van 'Meer bewegen voor ouderen'. Bijna dertig jaar heeft deze volksdansgroep bestaan tot Nancy in 1997 afscheid nam van de WOW.

Nu, anno 2018, mogen we zeggen dat de WOW een vaste plaats heeft in het leefpatroon van veel 55-plussers van Werkhoven. Gemiddeld komen er tussen de dertig en veertig bezoekers per week naar de soosmiddag.

Hoewel de huidige bestuursleden Annie de Gier-van Buuren (penningmeester), Wil van Lunsen (secretaris) en Kees Broekman (voorzitter) zich al jarenlang met groot plezier voor de WOW inzetten, zal naar de toekomst gekeken moeten worden. Dit betekent dat het niet uitgesloten is dat op redelijk korte termijn naar nieuwe bestuursleden zal worden gezocht.