Wel warmtecamera, geen Oral History

ODIJK Het Bunnik aan Zet Fonds heeft subsidie van 2000 euro toegekend aan de Energiegroep Bunnik voor de aanschaf van een warmtecamera. Aanvragen van andere burgerinitiatieven, zoals een boekje met Oral History verhalen, een project voor jongeren en het MOA, werden afgewezen. Ook kwam er subsidie terug.

De Energiegroep Bunnik werd in 2014 opgericht en geeft inwoners onder meer informatie over verduurzaming van de eigen woning. Met een warmtecamera wil de groep warmtelekken zichtbaar maken, waardoor bewustwording gecreëerd kan worden en mensen uiteindelijk stappen zetten om hun woning beter te isoleren.

Een groep schrijvers uit de gemeente deed een aanvraag om in een boekje 25 bestaande 'verhalen over vroeger' te bundelen. Het boekje met Oral History zou 5000 euro moeten kosten. De commissie van het Bunnik aan Zet Fonds vindt het bereik van het boek te klein en het risico dat het boek snel niet meer beschikbaar is te groot. De commissie suggereert een dergelijk project via internet op te zetten.

Ook het Museum Oud Amelisweerd deed een aanvraag voor subsidie. Zoals bekend zat het museum in financiële onzekerheid voor het jaar 2017 en om dat te overbruggen deed het museum begin december een beroep op het Fonds, voor een bedrag van 5000 euro. Het Bunnik aan Zet Fonds heeft de aanvraag afgewezen, omdat deze niet voldoet aan de criteria van het fonds.

"Het Bunnik Aan Zet Fonds is een aanjaagfonds. Het wil initiatieven, die vanuit de samenleving zelf komen, eenmalig een zetje geven om echt van de grond te komen." Inmiddels is bekend dat het museum 75.000 euro krijgt van de provincie, gemeente Utrecht en gemeente Bunnik samen. Bunnik betaalt 10.000 euro. Dat komt dus niet van het Bunnik Aan Zet Fonds.

Eerder kende het Bunnik aan Zet Fonds een subsidie toe van 1300 euro voor het project Betrokken Nieuwkomers. Initiatiefnemers wilden recent gearriveerde vluchtelingen helpen bij het vinden van werk of vrijwilligerswerk. Vluchtelingenwerk Bunnik wilde uiteindelijk niet meewerken aan het project in deze vorm. Het zou overlappen met bestaande trajecten.

Wel gaan de initiatiefnemers aan de slag met 'oudkomers', vluchtelingen die al vijf jaar of langer in Bunnik wonen. Omdat het project niet kan worden uitgevoerd in de oorspronkelijke vorm, stuurden zij zelf een brief naar het fonds om te laten weten dat het geld terug zou komen. Wellicht doen zij in een later stadium een nieuwe aanvraag.