Waterschap organiseert informatiebijeenkomsten versterking Lekdijk

WIJK BIJ DUURSTEDE Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven de komende jaren versterken, zodat deze ook in de toekomst veilig blijft. In maart organiseert het waterschap drie informatiebijeenkomsten in Wijk bij Duurstede, Nieuwegein en Lopik over het dijkversterkingsproject 'Sterke Lekdijk'. Deze bijeenkomsten vormen de opmaat voor een langdurige samenwerking met bewoners en betrokkenen voor vijftig km dijkversterking.

De bijeenkomsten zijn op dinsdagavond 14 maart in de Schouw in Lopik, op dinsdagavond 21 maart in Calypso in Wijk bij Duurstede en op woensdagavond 22 maart in Fort Vreeswijk in Nieuwegein. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via sterkelekdijk@hdsr.nl, meer informatie over het programma van de bijeenkomsten staat op de website van het waterschap, www.destichtserijnlanden.nl/sterkelekdijk

LEKDIJK BESCHERMT GROOT DEEL RANDSTAD De Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven beschermt een groot deel van de Randstad tegen overstromingen vanuit de rivier de Lek en Neder-Rijn. In dit economische hart van Nederland wonen en werken meer dan één miljoen mensen. Bij een overstroming van de noordelijke Lekdijk kan het water zelfs tot aan Amsterdam komen. De afgelopen jaren is de Lekdijk beoordeeld volgens de nieuwe veiligheidsnormen en met behulp van de nieuwste kennis over dijken. Uit onderzoek komt naar voren dat de dijk over een grote lengte versterkt en op enkele plaatsen ook verhoogd moet worden.

AANPAK IN ZES OF ZEVEN DEELTRAJECTEN De Lekdijk in het gebied van De Stichtse Rijnlanden moet over een lengte van ruim vijftig kilometer worden versterkt. Te veel om in één keer aan te pakken. Daarom wordt de dijk in zes of zeven deeltrajecten aangepakt. Het waterschap gaat van start met het deeltraject Amerongen - Wijk bij Duurstede en met het deeltraject Salmsteke (Lopik). Dijkgraaf Patrick Poelmann: "Per deeltraject maken we plannen, samen met bewoners en betrokkenen. Want we willen niet alleen een veilige dijk, maar ook een 'knappe' dijk, die past in de omgeving. Ook bekijken we of we maatregelen voor waterveiligheid slim kunnen combineren met andere ruimtelijke ontwikkelingen. Welke maatregelen precies op welke plaats nodig zijn, weten we nu nog niet. Dat wordt duidelijk als we de plannen per dijktraject nader gaan uitwerken. Dit willen we zorgvuldig voorbereiden in samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden. Het duurt daarom nog wel even voor er buiten werkzaamheden van start gaan, op zijn vroegst in 2020".

HOOGWATERBESCHERMINGSPROGRAMMA De versterking van de Lekdijk maakt onderdeel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin waterschappen en Rijkswaterstaat ruim 1100 kilometer Nederlandse dijken versterken.