Wat staat er op de raadsagenda?

Open Huis

-19.30-20 uur: huisvestingsverordening regio Utrecht 2015

-19.30-20.30 uur: discussienota voorbereiding Beleidsagenda Sociaal Domein 2015-2018

-20-20.30 uur: presentatie Programmarekening 2014 door accountant

-20.30- 21 uur: standpunt regeling Bestuur Regio Utrecht

-20.30-20.45 uur: Technisch Overleg.

Raad

Als hamerpunt staat op de agenda van de raadsvergadering - die om 21:15 uur begint - het Sociaal plan Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN).

Hierna volgt een debatpunt over het standpunt van de gemeenteraad over gemeenschappelijke regeling Bestuur Regio Utrecht. Ook wordt er gedebatteerd over de kredietaanvraag voor de planontwikkeling voor woningbouwproject Het Burgje voor 2015. (KJ)