Wat staat er op de raadsagenda?

ODIJK De raadsvergaderavond van donderdag 24 november kent ook een besloten deel - over de kosten van de uitvoering van Het Burgje wordt zonder pers of publiek vergaderd. Maar eerst is er een opiniërend debat over nieuwbouw op het scholeneiland in Bunnik, waarover nogal wat beroering is.

Open Huis

19.30 - 20 uur: vervanging openbare verlichting

19.30 - 20 uur: presentatie Staatsbosbeheer recreatie-ontwikkeling Nieuw Wulven

20 - 20.45 uur: Algemene subsidieverordening

20 - 20.30 uur: nieuwbouw Stationsweg 51-55

20.30 - 21 uur: Belastingverordeningen 2017

20.45 - 21.15 uur: verordening adviesraad Sociaal Domein

21 - 21.30 uur: presentatie Tweede Bestuursrapportage

Om 21:45 uur start de gemeenteraad met het debat over de herontwikkeling van het scholeneiland Bunnik. Hierna volgt als hamerpunt: Participatiewet, financiële tekort 2016. Vervolgens wordt er gedebatteerd over het verduurzamen van gemeentelijke sportaccommodaties en over het bestemmingsplan Rijnseweg 1 in Odijk. Na de vragenronde praat de gemeenteraad achter gesloten deuren verder over het uitvoeringskrediet voor nieuwbouwproject het Burgje