• De wasmachines die door lichtzinnig gebruik van vuurwerk niet meer gebruikt kunnen worden.

    Richard Thoolen

Wasmachines lam gelegd met vuurwerk

Holle ruimtes hebben aantrekkingskracht op mensen die er van houden om vuurwerk af te steken. Legaal en gecontroleerd gebeurt dat bij het carbidschieten, waar men kan genieten van oorverdovende knallen. Illegaal en ongecontroleerd gebeurt dat in andere holle ruimtes waar door onverlaten naarstig naar gezocht wordt. Vorig jaar moesten de brievenbussen van Het Kwartier er aan geloven en  ook menig PTT-postbus die niet tijdig afgesloten was. Veelal kan de schade niet verhaald worden omdat de daders snel verdwijnen in het donker en verder anoniem blijven.

 

Dit jaar werden de wasmachines bij Onwezen gebruikt als lanceerbasis voor zwaar vuurwerk. Waar de daders echter geen rekening mee gehouden hadden was dat er camera's opgesteld stonden. Het bleek te gaan om drie jonge mannen waarvan er twee herkenbaar in beeld waren gekomen. Medewerkers van Autobedrijf Onwezen deden een oproep via de website van 't Groentje en hielden een Facebook-actie om de daders in de gelegenheid te stellen zich vrijwillig te melden, anders zouden de beelden openbaar gemaakt worden. Dat bleek te werken en de daders kwamen met enige schaamte langs. Na een goed gesprek en de toezegging de schade te vergoeden mochten de jongens huiswaarts keren zonder dat er aangifte tegen hen gedaan werd of proces-verbaal opgemaakt.

 

Autobedrijf Onwezen is blij dat men op deze manier tot een oplossing heeft kunnen komen en vindt het niet nodig om er verder nog aandacht aan te schenken. Men onthoud zich verder van commentaar.  Ook vindt men het niet nodig om de daders met naam te noemen. Een wasmachine en een droogtrommel zullen de komende tijd nog niet gebruikt kunnen worden, wat met een duidelijke tekst op een velletje papier bij de machines wordt vermeld. Men hoopt in de toekomst wel verschoond te blijven van zulke  impulsieve en onbezonnen acties.