• Landhuis Amelisweerd krijgt een opknapbeurt

    Kuun Jenniskens

Waarom is het MOA ingepakt?

BUNNIK Bezoekers van landgoed Amelisweerd is het vast opgevallen. Het landhuis Amelisweerd staat in de steigers en is helemaal ingepakt. Het Museum Oud Amelisweerd (MOA) is sinds half augustus failliet. Heeft de gemeente Utrecht al nieuwe plannen met dit historische gebouw?

Kuun Jenniskens

Volgens een woordvoerder van de gemeente Utrecht zat dit al in de planning. Na de tentoonstelling Flower Power zou er onderhoud worden gepleegd en zou het MOA in deze periode - dus los van het faillissement - gesloten zijn. Momenteel wordt er geschilderd aan de buitenkant, worden de goten onderhouden en wordt de gevel gerepareerd. De werkzaamheden zijn eind september begonnen en eind november gereed. Dus het feit dat het landhuis in de steigers staat, heeft niets te maken met nieuwe plannen.

Het Utrechts college van B&W heeft de gemeenteraad middels een brief laten weten dat de curator de huur per 27 november heeft opgezegd. Het MOA heeft 1 ton schuld bij de gemeente, en de huurpenningen kunnen waarschijnlijk niet worden betaald - zo heeft de curator de gemeente Utrecht laten weten.

Omdat het beheer van het monumentale pand en haar historische behangsels om specialistische kennis vraagt is de gemeente in gesprek met het Centraal Museum. Zij beheren de kunstcollectie van de gemeente Utrecht. Het Centraal Museum monitort momenteel het klimaat van het landhuis, en maakt samen met de twee huidige beheerders een tijdelijk beheerplan.

De groep van ongeveer 50 vrijwilligers heeft aangegeven dat ze bereid zijn om, bij een andere museumbestemming, opnieuw actief te willen zijn in het landhuis. Ze zijn ten slotte goed op de hoogte van de historie en het bijzondere behang. Hierover lopen gesprekken met de gemeente Utrecht.

De gemeente laat momenteel evalueren waarom Museum Oud Amelisweerd niet in haar opzet is geslaagd - dit om herhaling te voorkomen. In november zal onderzoeksbureau Blueyard haar evaluatierapport inleveren. Pas hierna wil de gemeente Utrecht serieus met gegadigden in gesprek over een nieuwe permanente invulling van het landhuis.