• Op de stoep parkeren in de Langstraat in Bunnik

    Kuun Jenniskens

Vragen over langparkeerders in de dorpen

Kuun Jenniskens

ODIJK, BUNNIK De Liberalen hebben B&W een vraag gesteld over het beter handhaven van de 'blauwe parkeerzone'. Binnen deze zone is parkeren slechts voor beperkte tijd toegestaan. Hierdoor blijven de winkels goed bereikbaar. De Liberalen krijgen echter steeds meer signalen van inwoners over langparkeerders.

Er is een tekort aan parkeerplaatsen en dit kan volgens De Liberalen leiden tot gevaarlijke situaties met stilstaande auto's en/of foutparkeerders.

Op korte termijn is dit niet op te lossen met extra parkeerplaatsen. Maar mogelijk zijn extra parkeerplaatsen ook niet nodig, zo menen De Liberalen. Want bijna dagelijks worden er parkeerplaatsen bezet gehouden voor andere doeleinden dan winkelbezoek. Voorbeelden hiervan zijn langparkeerders, maar ook aanhangers of containers die op openbare parkeerplaatsen gestald worden.

Daarom vraagt de fractie het college om op korte termijn stappen te ondernemen. Tijdens de raadsvergadering van 14 december wil men van de wethouder horen welke stappen dit zijn.