Vouchers voor groene bewonersinitiatieven

UTRECHT Vanaf 21 augustus kunnen bewoners en vrijwilligersinitiatieven in de provincie Utrecht een voucher aanvragen voor de realisatie van een groen project. Er zijn vouchers beschikbaar ter waarde van € 500 of € 1.000. Met deze bijdrage kunnen bewoners een bijdrage leveren aan de vergroening van hun dorp of wijk.

PROVINCIE UTRECHT De voucherregeling Beleef en Bewonder! wordt mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht. De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat burgers meer betrokken raken bij hun eigen groene woonomgeving en dat het natuurbeleid weer midden in de samenleving komt te staan. Om kleine lokale groene initiatieven te stimuleren, wordt deze voucherregeling uitgevoerd. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk groene buurtinitiatieven tot uitvoering worden gebracht.

INFORMATIE EN AANVRAGEN Op bit.ly/groenevouchers kunnen geïnteresseerden meer informatie over de regeling vinden, waaronder ook een reglement en (vamaf 21 augustus) een aanvraagformulier.

GROEN AAN DE BUURT De uitvoering van de voucherregeling is in handen van Groen aan de Buurt. Binnen dit programma worden vrijwilligers en gemeenten ondersteund bij de uitvoering van groene buurtprojecten. Groen aan de Buurt is een samenwerking tussen IVN Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht en wordt gefinancierd door de provincie Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.groenaandebuurt.nl.