• Monumentale boerderij Het Burgje in afwachting van grootse bouwplannen

    Kuun Jenniskens

Volle tribune plan Burgje

Kuun Jenniskens

ODIJK Er moet beter met de buurt worden gecommuniceerd vanuit de gemeente en projectontwikkelaar Explorius - zo bleek tijdens de behandeling van bestemmingsplan Het Burgje.

VOLLE ZAAL Het is vaker voorgekomen dat wanneer bouwplan Het Burgje in het Open Huis ter sprake komt, de publieke tribune vol zit met mensen uit het gebied. Deze Vinkenburgers verkeren al lang in onzekerheid en worden niet goed meegenomen in het proces. Recent hebben vrachtwagens grote hoeveelheden zand gebracht om de aanleg van wegen voor te bereiden - en inwoners waren hiervan niet op de hoogte gesteld en dat geeft onvrede.

INSPREKER Theo van Vliet voerde namens de Vinkenburgers het woord. Hij vatte de onvrede van de afgelopen jaren nog eens samen. En vroeg om excuses. Kern is dat de gemeente een paar jaar geleden de Vinkenburgers heeft gevraagd om een buurtplan te maken. Na een intensief proces met elkaar werd dit plan door de gemeente van tafel geveegd. Helaas worden ook kleine wensen vanuit de buurt niet opgepakt. Zo wil de buurt meeliften met het glasvezel dat in Het Burgje wordt aangelegd. Belangrijk punt voor de buurt is een veilige verkeersafwikkeling, daarin worden ze niet gekend. Er zijn wensen voor fiets- en wandelroutes. Bewoners willen dat fietspaden en een veilige oversteek van de N229, direct bij aanvang van de bouw worden aangepakt - en niet pas als alle huizen er al staan.

BUURTPLAN Harry Kager (CDA) vroeg wethouder Jorrit Eijbersen (Liberalen) deze problemen te adresseren. Eijbersen wilde echter niet op het buurtplan reageren, omdat het onder wethouder Erika Spil (P21) valt. Eijbersen wilde alleen in het algemeen opmerken dat inwoners welkom zijn met hun individuele plannen. Vervolgens zei hij van Explorius te hebben begrepen dat de Vinkenburgers worden meegenomen bij de aanleg van glasvezel.

GROND VOOR WEG De ontsluiting van buurtschap Het Burgje gebeurt via de Burgweg N410. Eijbersen zei dat eigenaar Heijliggers de grond inmiddels aan Explorius wil verkopen. Heijliggers stelt hierbij als voorwaarde dat ze hun zienswijze mogen intrekken. De wethouder vroeg de gemeenteraad hiervoor een amendement op te stellen. De nieuwe ontsluitingsweg krijgt vanaf de Burgweg een dubbel fietspad richting het dorp. Ook bij de oversteek met de N229, tot aan de Singel, blijft dit een dubbel fietspad.

AARDGAS Harry Kager (CDA) noemde het een gemiste kans dat de wijk niet van het aardgas afgaat. Nicky van der Voort (P21) sloot zich hierbij aan. Wethouder Eijbersen zei dat kopers voorlichting krijgen over hoe ze hun woningen gasloos kunnen maken. De woningen worden zo gebouwd dat afkoppeling mogelijk is.

BUURTSCHAPPEN De raad vindt dat de communicatie beter moet. Verder was men blij met het plan. Het idee van buurtschap lijkt een goed planologisch principe voor toekomstige uitbreidingen, aldus De Liberalen. Over de monumentale boerderij als ontmoetingsplek waren CDA en P21 erg te spreken.