• Kuun Jenniskens

Volle bak bij Actieplan sociale woningbouw

ODIJK In een overvol gemeentehuis is het Actieplan sociale woningbouw aan de orde geweest. Voor de volkstuinen volgde snel duidelijkheid - die locatie wordt geschrapt (zie elders deze krant). Die helderheid is niet gegeven bij woningbouw op de weide van kinderboerderij, bij de sloop van de huurwoningen van Portaal aan het Jochem Jantz plantsoen, en bij woningbouw op het kantorencomplex Rhijnhaeghe in Bunnik. Er is nog veel overleg nodig om met bewoners tot overeenstemming te komen.

Kuun Jenniskens

Kees van Os (Wakker Odijk 2.0) sprak namens bewoners van het Jochem Jantzplantsoen, waar Portaal de woningen wil slopen en vervangen door 100 procent sociale huurwoningen. Vooral de ambitie van veel en hoog bouwen wordt gevreesd. De woningen worden al jaren niet door Portaal onderhouden en nieuwe bewoners worden niet verteld dat de woningen op de nominatie staan om te worden gesloopt. "Heb je nu dus spaarcentjes in je huis gestoken? Dan heb je botte pech! De bewoners zijn in een nachtmerrie beland. We zullen alles doen om grauwe verstedelijking te voorkomen. En dus: geen sloophamer door mijn huiskamer!" Bewoners vragen om eerlijke behandeling en om echt betrokken te worden en niet langer aan het lijntje te worden gehouden. Wethouder Rob Zakee (P21) hield het vaag en zei alleen dat het aantal woningen zal afhangen van de bouwwijze. Raadslid Henny Mourits (P21) zei dat haar fractie in principe niet negatief is over deze optie, maar dat het wel in goed overleg met bewoners moet gebeuren.

Namens kinderboerderij Dier en Wij zei Paula Roodink dat woningbouw niet ten koste moet gaan van de kinderen: "Wij verzoeken het college dan ook om deze locatie te heroverwegen. Het betreft bovendien slechts drie woningen." Mocht woningbouw op deze plek onvermijdelijk zijn, dan wil de kinderboerderij een gelijkwaardig stuk grond naast de kinderboerderij krijgen. "Bijvoorbeeld aan de kant van het Pad door Dalenoord, waarbij het huidige fietspad omgelegd wordt. De kinderboerderij heeft twee weides nodig voor de gezondheid van de dieren."

Als omwonende van de kinderboerderij wil Peter van den Berg de groene weide graag behouden. "Het is een rustige plek voor de buurt en mooie groene entree voor Odijk." Zeker een plan met 6 appartementen wordt bezwaarlijk gevondenen. "Dit plan dient slechts het belang van enkelen en gaat ten koste van het genot van velen."Wethouder Rob Zakee (P21) zei dat hij over de kinderboerderij nog geen toezegging kan doen. Behalve dan dat hij met de buurt en de kinderboerderij gaat zoeken naar een alternatief voor een tweede weide.

Vanuit Bunnik was Rick van Berk aangeschoven om als bewoner van de Hoefijzerlaan zijn mening te geven over woningbouw ter vervanging van leegstaande kantoren van Rhijnhaeghe in Bunnik. Voor hem is het ongeloofwaardig dat er nog niks formeel is besloten. Zeker nu Rhijnhaeghe onder voorbehoud is verkocht. "Het geeft een waardedaling van onze woningen, het vergroot de parkeerdruk in de buurt en geeft een daling van ons woongenot. Bovendien is er niet met ons gecommuniceerd, wij hebben het uit de krant moeten vernemen."

Tegen Berk zei Zakee dat er geen afspraken liggen: "Een private partij heeft contact gezocht met de vraag: hoe kijkt u er tegenaan? "Wij gaven bepaalde voorwaarden terug, zoals duurzaamheid en het belang van sociale woningbouw. Vervolgens verwacht ik dat zij met een voorstel voor een bestemmingsplan zullen komen. In dit proces kunt u al uw rechten laten gelden. De ontwikkelaar heeft beloofd snel met u in gesprek te gaan."