• Fractievoorzitters die de caolitievorming in de hand hebben: Hein Hoitink Liberalen, Leny Visser (CDA) en Arie Viskil (P21)

    Kuun Jenniskens

Verrassende wending: P21 buitenspel in coalitie

ODIJK Vandaag is er een verrassende stap gezet in de vorming van een Bunnikse coalitie. De Liberalen zijn niet ingegaan op de uitnodiging van P21 om samen verder te praten. Hein Hoitink: "Wij laten het advies van verkenner Hoekema in die zin links liggen. Wij gaan als Liberalen verder praten met het CDA. Zo dadelijk hebben wij hierover ons eerste gesprek met het CDA."

 

Kuun Jenniskens

De reden die fractievoorzitter van de Liberalen Hein Hoitink geeft, is dat De Liberalen als gevolg van hun samenwerking in het vorige college met P21, een zetel verloren hebben. "Daarmee zegt onze kiezer eigenlijk om met een andere partner samen te gaan dan P21." Ook de zetelverdeling is van belang: "P21 is met acht zetels twee maal groter dan de fractie van De Liberalen. Dat is onevenwichtig qua zetelverdeling en dat komt de stabiliteit niet ten goede. Het CDA daarentegen is ongeveer even groot als onze fractie."

Er wordt nu dus gekeken naar een coalitie tussen De Liberalen (4 zetels) en het CDA (5 zetels). Daarbij komt de grote winnaar van de verkiezingen P21, die van zes naar acht zetels groeide, buitenspel te staan.

Arie Viskil van P21 deed gisteravond nog een handreiking naar De Liberalen om samen verder te spreken. "Mij wordt nu duidelijk dat ze deze uitnodiging niet oppakken", zegt een teleurgestelde Arie Viskil. "Het is een verrassende wending om na deze verkiezingsuitslag met twee zetels winst in de oppositie terecht te komen. Op zich hadden we van begin af aan met alle scenario's rekening gehouden, omdat elke combinatie van partijen tot een meerderheid zou leiden. Maar dit is wel even een bittere pil."