• Wethouder Erika Spil (P21) bij de kaart met locaties: de zwarte cirkels staan voor het maximum aantal windmolens

    Kuun Jenniskens
  • De zes locaties voor windmolens nader in beeld gebracht

    Ingrid van Kasteel

Verkenning naar windmolens; plaats voor 10 tot 18 turbines

ODIJK Om de Klimaatdoelstellingen van Parijs te halen - in 2040 moet de gemeente energieneutraal zijn en dus geen CO2 meer uitstoten - heeft de gemeente een verkenning naar mogelijke locaties voor windmolens uit laten voeren. Binnen de gemeentegrenzen lijkt ruimte te zijn voor 10 tot 18 windmolens.

Kuun Jenniskens


Uit een ODRU onderzoek van augustus 2018 blijkt dat, wanneer in Bunnik alle daken worden vol gelegd met zonnepanelen, daarmee 35 procent van de totale energieopgave wordt ingevuld. Maar dan is Bunnik er nog niet. Volgens dit rapport moeten er nog 7 windturbines komen of 43 hectare aan zonnevelden. Het rapport spreekt elders zelfs van 23 windmolens. Het exacte aantal hangt af van de keuzes die worden gemaakt tussen de verschillende alternatieve vormen van energie, zoals ook zonnevelden.

In juni 2018 is er een verkenning gedaan naar de mogelijkheid van windenergie. Gewoon puur of er ruimte voor is. Er is nog niet naar landschappelijke gevolgen gekeken. Uitgangspunt zijn 3 megawatt turbines van 100 meter hoog. De vuistregel in het rapport is dat de molens niet dichter dan 400 meter nabij een woning mogen worden geplaatst - dit vanwege geluidsoverlast en slagschaduw. Op deze manier zijn er zes mogelijke locaties in kaart gebracht, met aantallen molens erbij.

Wethouder Erika Spil (P21) zegt dat het hiermee geen uitgemaakte zaak is dat er windmolens komen binnen de gemeentegrenzen van Bunnik. Inwoners, belanghebbenden en het gemeentebestuur gaan hierover met elkaar in gesprek - een maatschappelijke discussie zal worden opgestart. Spil: ,,Mensen moeten zich geen zorgen maken, voorlopig is nog niet in zicht wanneer we gaan bouwen en voor die tijd hebben we iedereen gesproken.”

Volgende week leest u hier meer over in het Bunniks Nieuws.