Veiligheid schoolgaande jeugd op Achterdijk nog gewaarborgd?

De laatste tijd vraag ik mij af of het lopen op de Achterdijk tussen de Bovenkamp en Pelikaanweg nog wel veilig is. Enige jaren geleden heeft de gemeente besloten om de beplanting aan de Achterdijk weg te halen. Dit zou kostenbesparend zijn. Bewoners werden in de gelegenheid gesteld om het onderhoud aan de beplanting zelf te doen. Er moest er dan wel een stichting opgericht worden die als aanspreekpunt moest fungeren als er zich problemen voor zouden doen. Op zich geen slecht idee. Alleen de tijd die wij van de toenmalige wethouder kregen om deze stichting op te richten bedroeg slechts 2 dagen. Een onmogelijke opgave.

Gedurende de jaren dat er nu gras ligt heeft de gemeente al anti-tankblokken neergelegd om te voorkomen dat het verkeer bij het passeren door de grasstroken zou rijden. Het neerleggen van de anti-tankblokken blijkt geen effect te hebben. 3 anti-tankblokken tussen de Bovenkamp en Paradijs stelt niets voor. Tractoren, vrachtwagens rijden er overheen en personenauto's rijden er langs. Desnoods gaat men over de stoep verder. Het verkeer is toegenomen en zal verder toenemen, de school is er gekomen en ouders komen en gaan met auto's om hun kinderen te brengen en te halen.

Is het veilig? Nee, veilig is het niet. Regelmatig doen er zich verkeerssituatie voor waarbij je je kunt afvragen wanneer het verkeerd gaat. Zelf ben ik al een keer aan een aanrijding met een tractor ontsnapt. Bij het oprijden van mijn oprit vond een tractor met aanhanger het nog nodig om voor mij langs over de stoep door te denderen. Een snelle reactie voorkwam erger.

Er gaat geen dag voorbij dat automobilisten, vrachtwagens en tractoren elkaar geen ruimte geven om door te kunnen rijden, passeren op smalle delen waarbij de grasstrook aan gort gereden wordt. Het is wachten op een ongeluk.

Vorige week was het weer raak. Op 3 plekken is de grasstrook omgeploegd, waarbij je bij één geval vermoedelijk blij mag zijn dat er geen voetgangers of schoolgaande kinderen liepen. De gemeente zou er goed aan doen wanneer de grasstroken tussen de Bovenkamp en Pelikaanweg voorzien worden van meerdere betonnen palen van circa een meter hoog. Hierbij kan gedacht worden aan één paal om de 4 meter. Onnodig gebruikmaken van de grasstroken wordt hiermee voorkomen.

Wanneer de situatie niet aangepast wordt dan zal de gemeente rekening moeten houden dat het een keer mis gaat. En als het misgaat wie is er dan verantwoordelijk voor de schade c.q. lichamelijk letsel? Het is niet uitgesloten dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk gesteld wordt, omdat ze de situatie onderschat hebben. Als de gemeente hier niets aan doet dan vrees ik het ergste.

't Groentje vroeg verkeerswethouder Rob Zakee (P21) om een reactie: "In de bespreking met de Dorpsraad Werkhoven eind vorig jaar is dit item ook aan de orde gesteld. Ik heb toen opgemerkt dat ik begrip heb voor het probleem en het graag wat verder onderbouwd zie. De brief en de foto's (niet in 't Groentje opgenomen, red.) geven inzicht in de problematiek. Tijdens de vergadering van de Dorpsraad heb ik aangegeven dat een en ander niet los kan worden gezien van de ontwikkeling op het Landje van Kemp en dat de meest geëigende oplossing voor het verkeersprobleem ook in samenhang met die ontwikkeling zal worden opgepakt." (KJ)