• Inwoners spreken doorgaans graag een woordje mee (archief 30 maart 2016)

    Kuun Jenniskens

Veel te late uitnodiging voor Open Huis grootschalige woningbouw

ODIJK De afgelopen maanden is 14 december gehanteerd als dé datum waarop de gemeenteraad gaat vergaderen over grootschalige woningbouw - men moet dan denken aan om en nabij de 2000 woningen. Ook tijdens de raad van donderdag 23 november is 14 december als datum genoemd. Een dag later, op vrijdag, verzendt de griffier in een mail de stukken voor een Extra Open Huis op 30 november. Dat wordt ook nog eens het enige inspreekmoment voor inwoners.

Kuun Jenniskens

Het Bunniks Nieuws vindt dit erg vervelend, omdat het inwoners graag tijdig informeert over belangrijke vergaderingen waarbij er grote veranderingen in de woon-en leefomgeving aan de orde zijn. Zeker ook om het mogelijk te maken dat inwoners kunnen participeren via inspraak. De democratie is ten slotte van allemaal.

Kennelijk is dit niet belangrijk voor de gemeente, anders had zij wel eerder met haar inwoners gecommuniceerd? Of heeft het Bunniks Nieuws zitten slapen?

Op de Gemeentepagina's van de afgelopen drie weken staat dit Open Huis in elk geval niet aangekondigd. Ook deze week niet. Het staat niet in het vergaderschema van de gemeenteraad, ook niet als reservedatum. Ondertussen laat een raadslid ons weten: "Wij weten die datum van 30 november al een hele tijd."

Op vrijdag 24 november plaatst de gemeente een nieuwsbericht op haar site met als kop 'Bunnik neemt regie in coalitie voor bouwopgave'. Ook hier wordt alleen de datum van 14 december genoemd. Een Facebookbericht van de gemeente van diezelfde dag noemt het Extra Open Huis gelukkig wel.

Navraag bij de raadsgriffier leert dat de correspondent van het Bunnik Nieuws het inderdaad niet eerder had kunnen weten: "De griffie heeft de stukken pas vrijdag verspreid dus je had het niet eerder kunnen weten."

Ook blijkt dat inwoners alleen op donderdag 30 november - dus deze week - kunnen inspreken. Op 14 december is dit niet meer mogelijk. Dan neemt de gemeenteraad zelfstandig een besluit.

't Groentje probeert inwoners alsnog op allerlei manieren opmerkzaam te maken op dit belangrijke onderwerp, waarbij de gemeente 1 miljoen euro gaat besteden om grootschalige woningbouw in het groene buitengebied bij Odijk te kunnen realiseren. De raadstukken kunt u vinden onder de noemer 'Uitvoeringsstrategie'.

Het Open Huis begint om 19:30 uur. Om 21:30 uur volgt er een besloten deel.

Waarom heeft de gemeente dit zo laat gecommuniceerd? We vroegen het de gemeente. Zodra er een antwoord is, stellen we dit online bericht bij. Hou BunniksNieuws.nl dus in de gaten. In het papieren Groentje van 29 november leest u een uitgebreid artikel over de plannen.