• Materieel van loonwerker Van Impelen draait achteruit het terrein aan de Zwaanweg op

    Kuun Jenniskens

Van Impelen weg uit dorp; lange muur van loods grenst aan achtertuin buren

ODIJK De gemeenteraad moet een besluit nemen over het bestemmingsplan voor een nieuwe loods voor het Werkhovense loonwerkersbedrijf Van Impelen dat zich aan de Schadewijkerweg 2A in Odijk wil gaan vestigen. Voor de buurt is het wel even slikken dat er zo’n groot bedrijf (3000 vierkante meter) naast hun wordt gevestigd. In het landschap verschijnt een grote en hoge muur van 100 meter lang.

 

Kuun Jenniskens

Wethouder Jorrit Eijbersen (Liberalen) zei tijdens het Open Huis dat B&W zich achter dit plan schaart vanuit de afweging dat het belangrijk is dat dit bedrijf uit de kern Werkhoven kan vertrekken, zodat er door deze dorpskern minder groot materieel rijdt. Het wordt er dan veiliger. Ook het gegeven dat er woningen worden gebouwd op de plek die het bedrijf achterlaat, is van belang.

DUPE Dit is precies het punt waarachter inspreker Simon Roelofsen tijdens het Open Huis van 7 juni zijn vraagtekens zette. Hij sprak namens de buren van de Schadewijkerweg, die straks met een hoge en lange muur in hun achtertuin worden geconfronteerd. ,,Ik vraag mij af of de gemeente ook zou instemmen als deze woningen niet zouden worden gebouwd”, zo zei Roelofsen. ,,Deze situatie moet objectief worden beoordeeld en niet in het licht van de situatie in Werkhoven. Daar hebben deze buren niets mee te maken, maar ze worden er wel de dupe van.”

Hein Hoitink (Liberalen) legde uit dat het beleid in deze gemeente is, dat wanneer een bedrijf uit een kern vertrekt dat de vrijgekomen ruimte wordt benut voor woningbouw. ,,Als gemeenteraad moeten wij belangen afwegen en dan weegt het voordeel voor het hele dorp Werkhoven zwaarder dan het onmiskenbare nadeel van nieuwe situatie aan de Schadewijkerweg.”

GARANTIES Namens P21 zei Wiepke Zuidweg dat haar partij tot dezelfde belangenafweging is gekomen. Zij vroeg wel nog om garanties over een snelle komst van woningbouw. ,,Er is afgesproken dat het bedrijf binnen drie jaar na vaststelling van het bestemmingsplan moet vertrekken. Maar welke garanties liggen er dat er snel woningen worden gebouwd? P21 wil de zekerheid dat binnen afzienbare tijd gebeurt.”

Wethouder Eijbersen zei dat de gemeente alleen kan borgen dat er in de toekomst geen nieuwe bedrijfsactiviteiten worden ontwikkeld: ,,Dat doen we door de bestemming te wijzigen naar wonen. Maar we kunnen geen garanties voor bouwen binnen bepaalde termijn afdwingen. Wat ik wel kan zeggen is, dat de woningdruk momenteel zo groot is, dat het niet reëel lijkt dat Van Impelen de grond lang braak laat liggen.”

P21 en De Liberalen spraken de hoop uit dat de familie Van Impelen met de buren alsnog tot een financiële regeling komt. Er zijn gesprekken geweest, maar omdat de waardebepalingen van beide partijen zo ver uit elkaar liggen, is er nog geen bod op de woning uitgebracht. Op 28 juni neemt de gemeenteraad een besluit over dit bestemmingsplan.