Uitnodiging Streekplatform

REGIO Op maandag 10 december om 19:30 uur wordt in het Gemeentehuis van Bunnik een Streekplatform KrommeRijn georganiseerd waarbij een website wordt gelanceerd om initiatiefnemers op weg te helpen bij het aanvragen van een vergunning voor plattelandsactiviteiten of duurzame initiatieven die passen in de Omgevingsvisie.

 

Ook is er uitleg over een maatwerkgroep voor bijzondere initiatieven, uitvoeringsplan voor de recreatiesector en regeling omtrent asbest en zonnepanelen.

Het tweede deel van de avond staat in het teken van subsidieprogramma's. Een belangrijk doel van het Europees programma LEADER is het stimuleren van samenwerking tussen stad en platteland rondom de thema's voedsel, educatie of recreatie. Bewonersinitiatieven die zich inzetten voor de leefbaarheid, kunnen een beroep doen op de provinciale regeling Leefbaarheid Kleine Kernen. U kunt met coördinatoren van deze regelingen in gesprek.

Aanmelden kan met een mail naar secretariaatRO@houten.nl