• Een trein raast door de Bunnikse Groeneweg

    Kuun Jenniskens

Uitkomst online enquête: deel inwoners tegen geluidsschermen

Kuun Jenniskens

ODIJK ProRail heeft plannen om de geluidsoverlast langs het spoor aan te pakken. De gemeente Bunnik gaat ProRail vragen hier heel zorgvuldig mee om te gaan. Dit komt omdat inwoners in de online enquête hebben aangegeven dat geluidsschermen van 3 tot 5 meter hoog hun uitzicht en woongenoot flink zullen gaan aantasten.De gemeente hield de enquête onder inwoners, ondernemers en organisaties in Bunnik, voerde gesprekken met mensen die dicht bij het spoor wonen en deed een studie naar het ruimtegebruik in de spoorzone.

Wethouder Erika Spil is blij met de gesprekken met omwonenden en de respons op de online enquête. In totaal kwamen 209 reacties binnen. "Wat opvalt zijn de grote verschillen per gebied. Zo zijn de reacties rond het station heel anders dan verderop in de wijk." Ze wijst er op dat onzeker is of ProRail echt acties onderneemt. "Wij brengen onze wensen in, maar de besluitvorming vindt later plaats in Den Haag."

ProRail heeft voor 8 locaties maatregelen bedacht om de geluidsoverlast van 107 Bunnikse woningen te beperken. 

Per gebied adviseert de gemeente wat ProRail het best zou kunnen doen en wordt er een andere aanpak voorgesteld. In de papieren krant van 29 november leest u hier meer over.