• Geiten bij de entree van camping De Vliert

    Kuun Jenniskens
  • Kuun Jenniskens
  • Kamperplekken op De Vliert

    Kuun Jenniskens

Uitbreiding van camping De Vliert

ODIJK Eigenaren van boederijcamping De Vliert aan de Rijsbruggerweg tussen de Achterdijk en de Houtense Binnenweg, zijn van plan de camping uit te breiden. De gemeenteraad moet beslissen of zij hierin mee kan gaan. Tijdens het Open Huis van donderdag 13 september is er sympathie uitgesproken voor het idee.

Kuun Jenniskens

De eigenaren startten 13 jaar geleden met een mini camping. Vanwege het succes is de volgende generatie van plan om de agrarische activiteiten af te stoten en een grotere kampeergelegenheid te creëren. De bestaande 2,5 hectare kampeerterrein wordt uitgebreid naar 4,5 hectare. Dat betekent een verruiming van 35 naar 100 kampeerplaatsen. Ook komen er tien vrijstaande recreatiewoningen van ongeveer 50 vierkante meter. Een nieuw sanitairgebouw zit ook in het plan en komt er ruimte voor 100 parkeerplaatsen voor campingbezoekers - dit kan worden uitgebreid met nog eens 30 plaatsen. Ook komt er een horecagelegenheid van maximaal 70 vierkante meter die alleen bestemd is voor de gasten en is er ruimte voor een winkeltje van maximaal 100 vierkante meter in de bestaande schuren. Voor al deze plannen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.

WANDELPAD Ook zit er een wandelpad met Bos Nieuw Wulven in het plan. Inspreker en buurman Pieter van der Grift staat positief tegenover de uitbreiding van de camping, maar niet tegenover het openbaar wandelpad. ,,Dat kan alleen over mijn grond. Ik ben niet tegen een pad maar wel tegen een openbaar pad. Een openbare recreatieve verbinding is voor mij niet aan de orde.” Ook vroeg hij de gemeente nog goed te kijken naar de overlastzone die voor hem 5 meter is voor de eigenaar van de camping 30 meter: ,,Heb ik dan minder last van de camping dan de buurman?”

Raadsleden toonden zich in principe positief over het uitbreiden van recreatiemogelijkheden in de Kromme Rijnstreek. P21 stelde wel als voorwaarde dat er eerst verkeerskundig onderzoek moet komen, zeker ook in relatie tot de toekomstige spitsknip in de Achterdijk.

VERKEER Wethouder Erika Spil verwacht 40 extra vervoersbewegingen per dag: ,,Hier schrik ik niet echt van. Wethouder Eijbersen is bezig met de verkeersveiligheid voor het hele gebied en het autoluw maken van de Achterdijk.” Verder legde ze uit dat voetpaden over het algemeen openbaar zijn en dat het niet logisch is om het pad alleen voor campinggasten open te stellen.

HOEVEEL Het CDA vroeg het college om eerst te bepalen hoeveel campings wenselijk zijn in de gemeente Bunnik. Wethouder Erika Spil (P21) legde uit dat binnen de Omgevingsvisie geen blauwdrukken meer door de overheid worden vastgelegd, maar dat ontwikkelingen afhangen van initiatiefnemers. De gemeente toetst de plannen vervolgens.

Tijdens de raad van 4 oktober staat de uitbreiding van De Vliert als debatpunt op de agenda.