Toetsingskader voor toekomstscenario's BIGA helder

Bij de BIGA zijn vijf gemeenten betrokken. Naast Bunnik, zijn dit Zeist, Wijk bij Duurstede, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug. Dit jaar hebben zij besloten de aandelen over te nemen.

Omdat de gemeenteraden aan het eind van het jaar de beoordeling doen, lijkt het de aangewezen weg om ook het toetsingskader waarmee de scenario's worden beoordeeld, door de gemeenteraad vast te laten leggen. De Bunnikse fracties zeiden tijdens het Open Huis blij te zijn dat ze zo goed in dit proces worden betrokken. Het toetsingskader is wat hen betreft in orde en kan als hamerpunt naar de raadsvergadering.

Het toetsingskader benoemt zaken zoals 'social return', dus wat een scenario het toevoegt aan de lokale kracht van de samenleving; bij de beoordeling speelt een rol of BIGA-medewerkers bij lokale ondernemers terechtkunnen. Ook het welzijn en welbevinden van de medewerkers van de sociale werkplaats wordt meegenomen. En natuurlijk de haalbaarheid van financiën en de continuïteit voor een gemeente. Verder worden per scenario de risico's in beeld gebracht.

Uiteindelijk zal het college van B&W alle toekomstscenario's voorleggen aan de gemeenteraad, en hiervan één scenario aanbevelen. Deze keuze wordt ook nog tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van raadsleden uit de vijf gemeenten toegelicht, zo zei wethouder Eijbersen (Liberalen) tijdens het Open Huis. Hij merkte tevens op dat gemeenten vrij zijn om een andere keuze te maken. (KJ)