• De meeste middelbare scholieren uit de gemeente gaan in Zeist naar school, zoals dit groepje uit Odijk.

    Margriet Hunse

Toch welkom in Utrecht?

De Camminghaschool stuurde vorige week alle ouders van leerlingen in groep 8 een brief waarin stond dat inschrijven voor een middelbare school in Utrecht dit jaar geen zin had, omdat de lotingsprocedure is veranderd. Een woordvoerder van de gemeente Utrecht weerspreekt echter dat er dit jaar iets is veranderd in de POVO-procedure. In deze procedure worden de aanmelding en loting van leerlingen voor middelbare scholen in de gemeente Utrecht vastgesteld.

OPNIEUW BEZIEN Het St. Bonifatiuscollege is van alle Utrechtse middelbare scholen onder Bunnikse leerlingen het populairst. Het 'Boni' valt onder PCOU Willibrord. Dat is een overkoepelende stichting waar in totaal 41 scholen vallen, waarvan 10 scholen voor voortgezet onderwijs. Ook een woordvoerder van PCOU Willibrord weet niets van het aanpassen van de lotingsprocedure. Het PCOU meldt echter wel: "Het bestuur van PCOU Willibrord constateert dat Bunnik de enige gemeente in de regio is die zelf geen voortgezet onderwijs heeft. Dat is voor het bestuur een punt van overweging om de toelating tot Utrechtse middelbare scholen opnieuw te bezien. Het bestuur neemt dit daarom de komende periode zorgvuldig in overweging en zal na bestuurlijke afstemming hierover een besluit nemen."

CIJFERS De gemeente heeft nauwkeurig in beeld om hoeveel leerlingen het gaat, en op welke scholen ze zitten. Van de totale bevolking van de gemeente Bunnik gaat 15 procent naar een middelbare school. Dit school jaar zijn er 1024 leerlingen die middelbaar onderwijs volgen. Dat is een behoorlijk aantal. Van die 1024 gaat 15% naar Utrecht. In aantallen zijn dat er ongeveer 150. Op de meeste middelbare scholen in Utrecht zitten ook leerlingen uit Bunnik, van het Stedelijk Gymnasium tot Evangelische school De Passie, en zelfs op het Leidsche Rijn College. Rond de 40 leerlingen uit Bunnik gaan naar het St. Bonifatiuscollege.

BASISRECHT Binnenkort heeft onderwijswethouder Jorrit Eijbersen overleg met het bestuur van PCOU Willibrord, dat erkent dat er voor Bunnikse leerlingen een probleem is ontstaan. Eijbersen: "Dat is een goede ontwikkeling. Kennelijk heeft de actie van het Groentje op de voorgrond en de gemeente achter de schermen de schoolbestuurders in Utrecht aan het denken gezet. Maar het blijft een feit dat Bunnik op dit gebied een kwetsbare positie heeft. Ik vind vrije keuze van onderwijs een basisrecht." Schoolbesturen lijken volgens hem vooral gefocust op de bestuurlijke kant van het onderwijs en niet op de leerlingen waar het om gaat. Een lotingssysteem is niet te voorkomen, dat is nou eenmaal zo bij scholen waar meer aanmeldingen dan plaatsen zijn. Maar kinderen moeten volgens de wethouder wel overal dezelfde kansen krijgen.

PROEFPROCES Eijbersen vermoedt dat er in Nederland veel meer gemeenten zijn zich die wat onderwijs betreft in dezelfde positie bevinden als Bunnik. Daarom zou hij wel eens juridisch willen uitzoeken of de rechten van kinderen worden geschonden als leerlingen op grond van hun woonplaats worden uitgesloten. Om te laten zien dat het niet alleen een bestuurlijk verhaal is, heeft hij daar de hulp van ouders voor nodig. Hij roept ouders die te maken hebben met uitsluiting van loting op zich bij hem te melden, zodat ze samen kunnen bepalen welke stappen ze gaan zetten. De wethouder overweegt als dat nodig is een proefproces aan te spannen, om voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen over hoe de vork juridisch in de steel zit. Ouders kunnen zich melden bij de gemeente Bunnik, maar ook via mail op j.eijbersen@bunnik.nl.

GEDOE Carry van Lingen bracht het onderwerp vorige week via Facebook in de publiciteit door de brief te publiceren die zij van de Camminghaschool had ontvangen. Overigens was niet alleen het laptopgebruik een overweging om een school voor haar zoon te kiezen, zoals in het Groentje stond. "Dat kan op iedere school, het gaat om veel meer dingen waardoor een kind zich thuis kan voelen. Maar ik vind het heel oneerlijk dat kennelijk alleen leerlingen met een gymnasiumadvies zich kunnen aanmelden bij een school in Utrecht." Haar zoon heeft inmiddels besloten zich niet aan te melden bij het SvPO ("wat verder echt een prima school is") maar bij een school in Houten. Om van al het gedoe af te zijn.