• Wethouder Jorrit Eijbersen (archief)

    Kuun Jenniskens

Tekorten jeugdzorg

ODIJK Op de vragen die Fred Schenk (Liberalen) stelde over tekorten die mogelijk ook kunnen zijn gestegen vanwege het vergoeden van plusklassen en huiswerkbegeleiding, reageerde wethouder Eijbersen dat inmiddels bekend is geworden dat de rijksoverheid 350 miljoen euro gaat vrijmaken.

door Kuun Jenniskens

Landelijk hebben gemeenten te kampen met 15 procent minder budget en 12 procent meer gebruik van jeugdzorg. In Bunnik ligt dit op laatste op 9 procent. Eijbersen:,,Dit zegt iets over het feit dat jeugdzorg als een algemene voorziening wordt gezien. Daar wil ik graag nog met u over van gedachten wisselen. Mensen komen inderdaad vragen om huiswerklessen, maar wij zijn er scherp op en vergoeden dit niet. Wel geven we maatwerk, zoals coaching bij de schoudermantel - dat minder zwaar is dan een bezoek aan de psycholoog."