• Kuun Jenniskens

Te laat met aankoop snippergroen

Kuun Jenniskens

Uitgangspunt van de 18 bewoners van de Goudsbloem was 'groen voor groen', legt Peter Spanjers uit. "Onze verbazing was groot dat de gemeente geen eisen stelt aan de schuttingen. In de nota Snippergroen staat dat de gemeente dat wel mag."

Wat er op de Koekoeksbloem te zien is, vinden ze verschrikkelijk. Peter Spanjers: "Wat ons betreft is het hier echt misgegaan. Er is zo verschillend gebouwd, met diverse hoogtes en types erfafscheidingen. Ook staan er schuren op de erfgrens, zonder vergunning. Het is echt belachelijk dat de gemeente hier geen toezicht op houdt." Bart Molenaar: "Wij zijn voor groen. Wat ons betreft gaat de opbrengst van de verkoop van het snippergroen naar onderhoud van gemeentelijk groen."

Al sinds 2014 is de straat met de gemeente in gesprek. Datzelfde jaar hielden bewoners een enquête in de buurt. Er was veel interesse voor het uitbreiden van de tuinen; 3 tot 5 meter extra tuin betekent voor sommigen dat er ook s'avonds in de zon kan worden gezeten - dat vergroot het woongenot aanzienlijk.

De bewoners van de Goudsbloem pakten het anders aan, dan de bewoners van het Eikenpad. Peter: "Wij hebben eerst met iedereen overleg gehad en alle informatie open op tafel gehad. We bespraken samen waar de erfgrens het best zou kunnen komen te liggen, ook gezien de gasleiding en het glasvezel. Wij wilden samen tot een vergelijk komen. Tot een plan dat één op één kon worden overgenomen."

In de tussentijd ontstond de discussie over het Eikenpad en werd vlak voor de zomer van 2015 de verkoop stilgelegd. Bart: "Wij waren toen net in het stadium van de aanvraag. Helaas, omdat wij het netjes wilden doen, waren we te laat."

De buren waren ook in overleg om uniformiteit te bereiken. "Wij willen een net geheel qua schuttingen. Nogmaals, wij zijn ook voor groen. Dat is ook ons belang." Dit heeft oponthoud gegeven. "Als we het net zoals het Eikenpad en de Koekoeksbloem hadden aangepakt, waren we inmiddels eigenaren geweest van het snippergroen."

De meeste bewoners wonen er al 26 jaar - vanaf het begin - en kennen elkaar goed. Samen onderhouden ze een deel van het gemeentegroen. Het plan voor de uitbreiding van de tuinen ontstond bij de oliebollen.Hetty Verweij: "Onze tuinhuisjes zijn inmiddels aan vervanging toe. We zien het als een mooi moment om onze tuinen te renoveren." Ook dit project versterkt de onderlinge banden. Een deel van de aanleg pakken ze samen op. De buurvrouw, die wat minder zelf kan, belooft een grote pan soep aan haar helpende buurmannen.

Voor de bestemmingsplanprocedure zijn de buurtjes verder niet bezorgd - omdat er overleg is geweest en ze geen negatieve reacties hebben vernomen. Bart: "Wel zouden we graag juridisch laten vastleggen hoe de erfafscheiding eruit komt te zien. Zodat dit ook geldt voor toekomstige buren."

De bewoners leggen gezamenlijk een erfafscheiding aan in een combinatie van hout en betongaas, waar hedera doorheen groeit. Bart: "Al met al kan bij ons pas de schop in de grond in het voorjaar van 2017. Dat is een enorme teleurstelling. We hadden gehoopt dat het nu al klaar was."

Het conceptbestemmingsplan snippergroen ligt nog tot en met donderdag 10 maart ter inzage.