Stichting 'Vrienden van Fort bij Rijnauwen' opgericht

Gratis bezoek aan Fort bij Rijnauwen

Cees de Jong (voorzitter), Hans Nap (penningmeester), Marco van Wijnbergen (PR en communicatie) en Maeike Pebesma (secretaris) vormen het oprichtingsbestuur. De stichting heeft als doel om de cultuurhistorie en natuurwaarden van Fort bij Rijnauwen te behouden en te ontwikkelen. Maeike, een van de initiatiefnemers: "We hopen dat omwonenden en andere geïnteresseerden door Vriend te worden zich meer betrokken voelen bij de ontwikkelingen op het fort. Het bestuur zal, samen met de gidsen en andere betrokkenen, steeds meer activiteiten organiseren zodat het fort vaker open is. Door Vriend te worden wordt het meer het fort van iedereen".

Uitkijkhut

Cees vult aan: "Ook willen we fondsen werven voor financiering van herstel, onderhoud en het voortbestaan van Fort bij Rijnauwen. We hebben plannen om de lattenloods om te bouwen tot uitkijkhut waarvandaan je reeën en misschien wel vossen kunt zien in de avondschemering. Ik vind het heel belangrijk dat mensen in contact komen met de natuur en cultuur van het Fort. Het is een unieke plek: zo'n oase van rust dichtbij de stad Utrecht".

Marco houdt zich vooral bezig met de website van de Vrienden van Fort bij Rijnauwen: "Ik wil zoveel mogelijk activiteiten op de website zetten. Ook maak ik een nieuwsbrief voor belangstellenden. De Vrienden krijgen de informatie natuurlijk als eerste en worden uitgenodigd voor de Vriendendag op 31 mei." Hans leidt graag mensen rond op het fort: "Ik wil mensen laten verwonderen. Ik ben gids op Fort bij Rijnauwen omdat ik zo graag op deze plek kom. Het is een heel bijzondere plek, zo dicht bij huis. Verder ben ik ook betrokken bij de jaarlijkse herdenking op 4 mei op het fort."

Vrienden gezocht!

Steun het Fort bij Rijnauwen door Vriend te worden. Stort hiertoe €10 (liefst met een jaarlijkse machtiging) op rekening NL58RABO0300982348. Zet bij de mededelingen je e-mailadres, dan kan men je op de hoogte houden van speciale activiteiten voor de Vrienden van Fort bij Rijnauwen. Kijk ook op www.fortbijrijnauwen.nl of bel 06-53402296 voor meer informatie (Maeike). En kijk natuurlijk ook op facebook!

Fortenseizoen

Aanstaande zondag, 19 april, is iedereen van harte welkom voor een bezoek en gratis rondleidingen op Fort bij Rijnauwen tussen 12 en 17 uur. Hier kun je ook terecht met vragen over de Vrienden van Fort bij Rijnauwen en kun je lid worden. Om 13 uur organiseert Staatsbosbeheer een rondleiding met Kapitein Dirk en om 15 uur een vleermuizenspeurtocht, deze kosten € 5,= per kind.