Stichting Gods Werkhof zoekt vrijwilligers

WERKHOVEN In de voormalige priorij Gods Werkhof worden regelmatig rondleidingen verzorgd. Daarbij wordt door vrouwen die als religieuze in dit gebouw hebben gewoond, uit eigen ervaring verteld hoe het was om in de

zestiger jaren te leven in een slotklooster en hoe zij de grote veranderingen sindsdien hebben ervaren.

Om deze rondleidingen in goede banen te leiden zoekt de Stichting enkele mannen en/of vrouwen om het team van vrijwilligers te versterken. Het gaat daarbij om inrichten van de ruimte, koffie schenken en dergelijke. Ook is de Stichting vanwege verhuizing, op zoek naar een nieuwe penningmeester. Meer informatie over dit vrijwilligerswerk is te vinden op www.godswerkhof.nl <http://www.godswerkhof.nl> of via de voorzitter Mieke Tollenaar,

telefoonnummer 06-22933881.