• Ruud van Bennekom zit zijn eerste raadsvergadering voor (archief)

    Kuun Jenniskens

Stevent Bunnik af op periode zonder college?

ODIJK Het vertrek van wethouder Jorrit Eijbersen naar de Gooise Meren brengt nogal wat teweeg. Als niet tijdig een opvolger wordt gevonden, zit Bunnik zonder college. De regel is dat een college uit minimaal twee wethouders moet bestaan. Dat heeft nogal wat gevolgen. Burgemeester Ruud van Bennekom loopt het risico dat hij er de hele zomer alleen voorstaat.

door Kuun Jenniskens

,,Als Jorrit Eijbersen wegvalt, is er geen college”, zegt de burgemeester. ,,Bunnik heeft dit eerder meegemaakt met het vertrek van wethouder Zakee. Dan sta ik er als burgemeester alleen voor - dan kan ik alleen lopende zaken afhandelen. Dat is geen prettige situatie, want je moet bestuurlijke besluiten kunnen nemen.”

Omdat de Kadernota 2020 eraan komt - een belangrijk dit document om voor de zomer vast te stellen zodat ambtenaren aan de Begroting voor 2020 kunnen werken die in november in de raad komt - wordt er mogelijk geschoven met de data van de raadsvergaderingen.

De Kadernota staat voor donderdag 4 juli op de raadsagenda. Wellicht wordt Jorrit Eijbersen op 3 juli bij de Gooise Meren geïnstalleerd - naar zijn zeggen zou dat ook eind juni kunnen worden. Van Bennekom: ,,Het is belangrijk dat wethouder Erika Spil van Financiën deze Kadernota kan uitleggen en verdedigen. Maar als Eijbersen vertrokken is, dan is zij uit functie en kan zij deze taak niet vervullen.”

Momenteel worden diverse oplossingen bekeken; de Kadernota kan voren worden geschoven en op de raadsvergadering van 27 juni worden behandeld; of er wordt een extra vergadering ingelast.

De Liberalen zijn inmiddels druk met de werving van een kandidaat voor het wethouderschap. Ook al wordt die op korte termijn gevonden, dan heeft die persoon mogelijk een opzegtermijn bij de huidige werkgever. De kandidaat moet worden voorgedragen aan de raad en de gemeente doet nog een integriteitsonderzoek - allemaal zaken die tijd vragen.

,,Extra complicatie is dat voor de benoeming van een wethouder de voltallige gemeenteraad bijeen moet zijn”, zegt Ruud van Bennekom. ,,Dat moet echt op de dag zelf. Je kunt niet op 3 juli iemand per augustus benoemen.”

Van Bennekom blijft hoop houden dat het allemaal net voor de zomer goed komt. ,,Anders ben ik de hele zomer de enige bestuurder in Bunnik. Formeel gezien zijn er dan ook geen collegevergaderingen. Ook al verdwijnt wethouder Spil natuurlijk niet helemaal uit beeld, formeel kunnen we geen besluiten nemen. Dat gaat ergens knellen.”

Ruud van Bennekom zit ook met vakantieplannen: ,,Ik heb nog niet helder voor de geest hoe we dat gaan oplossen.”