Steun voor vogelopvang

HOUTEN De partij voor de dieren verzoekt acht gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeente Gorinchem om een financiële bijdrage voor de realisatie van een nieuwe opvang voor vogelopvang Utrecht in Nieuwegein. Deze gemeenten maken allemaal gebruik van de opvang, maar betalen niet voor de verzorging van de vogels die gewond en/of ziek zijn aangetroffen op hun grondgebied. Voor de voortzetting van het werk van de vogelopvang is steun van deze gemeenten van groot belang.

Partij voor de Dieren afdeling Utrecht schreef brieven naar Bodegraven-Reeuwijk (100 opgevangen vogels in 2015), Bunnik (61 vogels), De Bilt (122 vogels), Gorinchem (97 vogels), Houten (251 vogels), Stichtse Vecht (194 vogels), Utrechtse Heuvelrug (83 vogels), Vianen (90 vogels) en Woerden (212 vogels) met het verzoek om een donatie van 1 euro per inwoner aan de Vogelopvang als eenmalige bijdrage voor de verhuizing. Een andere optie zou zijn een betaling achteraf voor elke opgevangen vogel tot nu toe.

UTRECHT GEEN OPTIE MEER Titia Blanksma, bestuurslid van Partij voor de Dieren afdeling Utrecht: "Op dit moment groeit de Vogelopvang in Rotsoord in Utrecht uit haar jasje, en de faciliteiten daar zijn niet toereikend om vogels optimaal te verzorgen. Ook kunnen vogels daar niet uitgezet worden, omdat het te gevaarlijk is om de vogels los te laten in de bebouwde omgeving. In Nieuwegein krijgt de Vogelopvang de mogelijkheid om vogels tijdens hun verzorging en herstel meer ruimte en comfort te bieden, én de dieren kunnen ter plekke worden uitgezet. De Vogelopvang krijgt steun van enkele gemeenten (zoals Utrecht en Nieuwegein), maar wij vinden het als Partij voor de Dieren wél zo eerlijk als iedere gemeente die gebruik maakt van de Vogelopvang hier ook financiële steun aan verleent. Anders is er een grote kans dat de Vogelopvang genoodzaakt is te stoppen. En dat is, nemen wij aan, ook niet wat de negen aangeschreven gemeenten willen."

De Partij voor de Dieren is benieuwd naar de reactie van de negen gemeenten. De SP heeft deze gemeenten ook aangeschreven, mede vanwege een motie die beide partijen in 2012 indienden in de Provinciale Staten van Utrecht. Deze motie verzocht de provincie om samen met gemeenten te komen tot een financiële bijdrage aan de Vogelopvang.