• Herkent u dit bordje langs het spoor op station Bunnik?

    Kuun Jenniskens

Station wordt Mijlpaal 42 bij lobby voor knooppunt

ODIJK Bunnik wil met haar station graag een knooppunt worden. Van hieruit kunnen medewerkers en studenten makkelijk op de fiets de Uithof. Er is een actieve lobby aan de gang en daarbij is het van belang het stationsgebied levendig en aantrekkelijk te maken. Studenten van de HU hebben een merk bedacht: Mijlpaal 42. Vorige week is dit met een glossy aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Kuun Jenniskens

Station Utrecht Centraal moet worden ontlast en het Bunnikse station ligt slechts 3 kilometer van de Uithof (dat tegenwoordig Utrecht Science Park USP heet). Bunnik kan als knooppunt een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van het fietsgebruik.

Om het stationsgebied aantrekkelijker te maken zijn allerlei partijen in het gebied in een alliantie gaan samenwerken. Deze heet de Comakersgroep. Hierin zitten BAM, Prorail, Vrumona, wijkvereniging Engboogerd, het Wapen van Bunnik, USP, de universiteit, de Hogeschool Utrecht (HU) en de Bunnikse middenstandsvereniging.

De Comakersgroep pakt diverse projecten op. Zo zijn BAM, Postillion, Vrumona en Engie samen aan het kijken naar oplossingen voor het parkeerprobleem. BAM denkt daarnaast met de wijkvereniging mee na over de inrichting van de wijk. Vanuit USP, en samen met de Krommerijnwijk, wordt naar een betere fietsverbinding gekeken.

Binnen de alliantie hebben studenten van de HU zich gebogen over de ‘branding’ van het station. Belangrijke waarden bleken: groen en landschap (beiden nabij het station te vinden), maar ook Hightech want in de omgeving van het station zitten innovatieve bedrijven - en de menselijke maat wordt belangrijk gevonden; geen grote glazen gebouwen. Vanuit deze waarden zijn vier concepten gesmeed. De alliantie koos voor Mijlpaal 42.

Treinreizigers kennen misschien het bordje op het station? Deze mijlpalen geven sinds 1910 de afstand (in mijlen) aan ten opzichte van station Amsterdam Weesperpoort. Het is dus letterlijk een afstandsmaat. Figuurlijk gezien is het een belangrijke gebeurtenis. Het maakt ook een verbinding met de geschiedenis; de Romeinse Limes is ook gemarkeerd door palen. Het Waterliniemuseum ligt nabij. Bunnik is historisch gezien altijd een knooppunt geweest en dat is in het landschap terug te vinden. Het merk maakt ook een verbinding vanuit het heden naar een toekomst waar Mijlpaal 42 een belangrijke ontmoetingsplek wordt voor wonen, werken en reizen, aldus een woordvoerder van de Comakersgroep.

Het merk Mijlpaal 42 wordt in de communicatie in de regio gebruikt om Bunnik als knooppunt neer te zetten. Een gemeentewoordvoerder merkt op dat dit aansluit op de Uitvoeringsagenda ‘Bunnik bouwen voor elkaar’. In het gesprek met de regio over grootschalige woningbouw ten westen van Odijk kan het helpen om een goed station te hebben waarmee al die nieuwe bewoners tussen werken en wonen kunnen bewegen.

Idee is om niet te wachten tot alle beslissingen zijn genomen, maar alvast te beginnen met het aantrekkelijker maken van het gebied.